1.1.3 Årsmöteshandlingar 2020 – 2011


Årsmöte 2020

2020 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse

Bilaga 2a. Revisionsberättelse

Bilaga 3. Förslag till verksamhetsplan 2020

Bilaga 4. Styrelsens förslag till budget för 2020

Bilaga 5. Motioner

Bilaga 6. SDHF PR, Toomas Tamme

Bilaga 7. SDHF PR, Hans Örnhagen

Bilaga 8. SDHF PR, Toomas Tamme (2)

Bilaga 9 Diagram som illustrerar medlems och aktivitetsutvecklingen i SDHF

Bilder från Årsmötet

Årsmöte 2019

2019 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning

Bilaga2. Årsredovisning 2019

Bilaga 3. Förslag till verksamhetsplan 2019

Bilaga 4. Propositioner och motioner

Årsmöte 2018

2018 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Kallelse till årsmöte

Bilaga 2. Årsredovisning 2017

Bilaga 3. Verksamhetsplan, budget 2018

Bilaga 4.Proposition till årsmötet

Bilaga 5. Verksamhetsberättelse 2017

Bilaga 6. Verksamhetsplan 2018, med ekonomi, ny version

Bilaga 7. Förslag till kontoplan

Årsmöte 2017

2017 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Årsredovisning 2016

Verksamhetsplan för 2017

Styrelsens budgetförslag för 2017

Proposition till årsmötet

Årsmöte 2016

2016 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Verksamhetsberättelse för 2015

Årsmöte 2015

2015 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Verksamhetsberättelse 2014

Årsmöte 2014

2014 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Verksamhetsberättelse 2013

Årsmöte 2013

2013 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Verksamhetsberättelse 2012

Årsmöte 2012

2012 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Verksamhetsberättelse 2011

Årsmöte 2011

2011 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Verksamhetsberättelse 2010