Välkommen till Svensk Dykerihistorisk Förening

Dyktankhuset som finns på Galärvarvet, Kungliga Djurgården i Stockholm, mellan Vasamuseet och Spritmuseet, är hjärtat i föreningens verksamhet.

Vårt syfte är att genom olika aktiviteter sprida kunskap om äldre tiders dykeri, samla in föremål, manualer/tekniska beskrivningar samt dokumentera allt som har haft och har betydelse för dykeriets utveckling.

Vi hoppas att du skall finna vår hemsida intressant och locka dig att besöka Dyktankhuset för att skaffa dig mer kunskap om dykeriet i ett historiskt perspektiv, i nutiden och i framtiden.

Händelser inom SDHF

Årsmöte 30 maj

På grund av den rådande situationen som gäller och drabbar oss alla, kommer vi att göra ett nytt försök att avhålla vårt årsmöte lördagen den 30 maj kl 17.00 i Dyktankhuset.

Återkom hit då och då för att hålla dig uppdaterad.

Här kan du ladda ner Årsmöteshandlingar och här finner du Verksamhetsberättelsen


Vi har nu två nya T-shirts till försäljning.

Du kan köpa dem via vår Shop

Nytt datum för Dykmässan

Dykmässann 2020

Tack till våra besökare som visat stort intresse för vårt arbete!

 För vårt museums öppettider, se “Dyktankhuset”. Det finns även möjlighet att boka Dyktankhuset med guide, mer om detta finner du också under “Dyktankhuset”.

STYRELSEN