Välkommen till Svensk Dykerihistorisk Förening

Dyktankhuset som finns på Galärvarvet, Kungliga Djurgården i Stockholm, mellan Vasamuseet och Spritmuseet, är hjärtat i föreningens verksamhet.

Vårt syfte är att genom olika aktiviteter sprida kunskap om äldre tiders dykeri, samla in föremål, manualer/tekniska beskrivningar samt dokumentera allt som har haft och har betydelse för dykeriets utveckling.

Vi hoppas att du skall finna vår hemsida intressant och locka dig att besöka Dyktankhuset för att skaffa dig mer kunskap om dykeriet i ett historiskt perspektiv, i nutiden och i framtiden.

Händelser inom SDHF

John Bevan – ordförande i The Historical Diving Society (Storbritannien)

Det är med sorg vi hör att John Bevan, som under många år bidragit till dyksäkerhet och även varit en veteran rörande dykhistoria avlidit i sviter av sjukdom. Samarbetet mellan John Bevan och Svensk Dykerihistorisk Förening, SDHF, sträcker sig tillbaka till tidigt 80-tal, då Hans Örnhagen, initiativtagare till SDHF, och John först träffades under ett offshoreprojekt i Norge. John gav ovärderligt stöd till SDHF i processen att rädda Dyktankhuset i Stockholm och många är de SDHF-medlemmar som under åren deltagit i evenemang ordnade av The Historical Diving Society. Detta mycket tack vare Johns hängivna arbete med att hålla kontakt och utbyta information. Vi saknar John men är övertygade om att hans ande kommer att fortsätta entusiasmera människor intresserade av dykning och dykhistoria en lång tid framöver. Du kan läsa mer om John på Divernet.

STÄDDAGAR i Dyktankhuset!

Har du tid och lust att hjälpa till med att röja och städa bland alla våra dyrgripar är du välkommen till Dyktankhuset lördagen den 29 februari kl 10.00 – 16.00 och/eller söndagen den 1 mars kl 11.00 – 16.00. Vi vill gärna kunna visa upp ett fint och prydligt museum för våra besökare. Hör gärna av dig till

Birgitta Forsén

Möt oss på Dykmässan i Göteborg 14 – 15 mars

Dykmässan i Göteborg

Dykmässan i Göteborg

Vi finns som vanligt med på årets Dykmässa 14 – 15 mars i Eriksbergshallen i Göteborg. Besök gärna vår monter. På söndagen kl 9.30 är det dags för årsmöte på samma plats men tre trappor upp. Välkomna!

Tack till våra besökare som visat stort intresse för vårt arbete!

 För vårt museums öppettider, se “Dyktankhuset”. Det finns även möjlighet att boka Dyktankhuset med guide, mer om detta finner du också under “Dyktankhuset”.

STYRELSEN