Välkommen till Svensk Dykerihistorisk Förening

Dyktankhuset som finns på Galärvarvet, Kungliga Djurgården i Stockholm, mellan Vasamuseet och Spritmuseet, är hjärtat i föreningens verksamhet.

Vårt syfte är att genom olika aktiviteter sprida kunskap om äldre tiders dykeri, samla in föremål, manualer/tekniska beskrivningar samt dokumentera allt som har haft och har betydelse för dykeriets utveckling.

Vi hoppas att du skall finna vår hemsida intressant och locka dig att besöka Dyktankhuset för att skaffa dig mer kunskap om dykeriet i ett historiskt perspektiv, i nutiden och i framtiden.

Händelser inom SDHF

På grund av Covid-19, är museet Dyktankhuset stängt tills vidare. Återkom för ny information, eller titta i vår kalender under ”Aktuellt”. Vi som alla andra hoppas på en förbättring. Njut av våren!
På grund av rådande situation kommer all vår verksamhet tyvärr skjutas på framtiden.

Film

Nu visar SVT Play filmen ”Jacques havets utforskare. En film från 2016 och ett trevligt avbrott i dessa tider för oss dykintresserade. Du hittar den på https://www.svtplay.se/video/26578470/jacques-havets-utforskare.

Filmen ligger kvar till 5 Juni, men varför inte se den redan nu?

Bildgåta

Svenska Dagbladet har just nu en tävling, ”Mitt Stockholm” senaste bildgåtan var Dyktankhuset. Kul och bra reklam för oss. Här kan du se senaste artikeln från tävlingen, Middag på Belos

Styrelsen i SDHF

Inplanerade aktiviteter som årsmötet , auktionen och Skärgårdsmässan har strukits. Nya datum presenteras när samhället börjat återgå till något slags normalläge

Återkom hit då och då för att hålla dig uppdaterad.

Här kan du ladda ner Årsmöteshandlingar och här finner du Verksamhetsberättelsen


Du har väl sett att du nu kan köpa vår jubileumsbok, SDHF 40 år och två nya T-shirts.

Gå till vår shop för att beställa.

Nytt datum för Dykmässan

Dykmässann 2020

Tack till våra besökare som visat stort intresse för vårt arbete!

 För vårt museums öppettider, se “Dyktankhuset”. Det finns även möjlighet att boka Dyktankhuset med guide, mer om detta finner du också under “Dyktankhuset”.

STYRELSEN