Visa sida

Välkommen till Svensk Dykerihistorisk Förening

Dyktankhuset som finns på Galärvarvet, Kungliga Djurgården i Stockholm, mellan Vasamuseet och Spritmuseet, är hjärtat i föreningens verksamhet.

Vårt syfte är att genom olika aktiviteter sprida kunskap om äldre tiders dykeri, samla in föremål, manualer/tekniska beskrivningar samt dokumentera allt som har haft och har betydelse för dykeriets utveckling.

Vi hoppas att du skall finna vår hemsida intressant och locka dig att besöka Dyktankhuset för att skaffa dig mer kunskap om dykeriet i ett historiskt perspektiv, i nutiden och i framtiden.

På grund av Covid-19, är museet Dyktankhuset stängt tills vidare. Återkom för ny information, eller titta i vår kalender under “Aktuellt”. Vi som alla andra hoppas på en förbättring.
På grund av rådande omständigheter kommer mycket av vår verksamhet tyvärr skjutas på framtiden.

Händelser inom SDHF

Meddelande från styrelsen

Årsmötet

I mitten av oktobet kunde vi slutligen ha vårt årsmöte på Sjöhistoriska museet i Stockholm – med rejäla avstånd mellan deltagarna. Förhandlingarna gick bra och vi hade även tid för lite mer allmänna diskussioner. Vi hälsar vår nya suppleant Monika Leander välkommen in i styrelsen.

SDHF har även fått två nya hedersmedlemmar Rolf Tistrand (som presenterades i förra Signallinan) och Bert Westenberg, som ni kan läsa om i kommande nummer.

I övrigt hänvisar vi till årsmöteshandlingarna som ni kan läsa på Årsmötesprotokokoll .

Dyktankhuset

Äntligen kommer vi att få löst problemet med utrymningsvägar. Man kommer inom kort att utrusta huset med sprinklersystem och därigenom behöver man inte göra åverkan på huset. En suverän lösning från Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. Stort tack!

Ny bok

Signallinan

Nya Signallinan är under produktion och kommer som en julklapp på posten

Nya guider

Tre nya guider utbildade, som väntar på att få ta emot besökare. Från vänster: Stig Morin, Staffan von Arbin och Krister Jonsson.

Nya guider

SDHF shop

Du har väl uppmärksammat vår nyutgivning av dykerihistoriskt intressanta böcker. De senaste är Svenska Dyktankar, Jubileumsboken SDHF, 40 år, Boken om Anders Zetterström samt nytrycket av Föreskrifter för dykare Från 1872. Samtliga av böckerna ger en god inblick i svensk dykerihistorik och är näst intill ett måste för varje dykhistoriker. Vi har även två nya T-shirts, se webbshopen, för att beställa.

The Salvage of the steamer Södra Sverige

Södra Sverige

The Waller tube. Photo: SMTM.

Den Wallerska tuben

Svensk Dykerihistorisk Förening har lyckats komma över ett unikt exemplar på engelska av boken om ångaren Södra Sveriges bärgning 1896-1897. Boken ger en detaljerad skildring av bärgningen som genomfördes med hjälp av den Wallerska-tuben.

I vår strävan att sprida kunskap om dykeri och dykeriteknik genom tiderna avser vi trycka upp boken på nytt. Vi har valt den engelska version för att nå en större publik, även utanför landets gränser. Förhoppningsvis kommer boken att vara tillgänglig till jul i år. Föreningens försäljningspris blir 259 kronor inklusive porto. Boken kan du beställa genom att anmäla ditt intresse per mejl till info@sdhf.se eller genom att ringa in din beställning till ordförande Birgitta Forsén på mobilnummer 0707-405 023.

Ångaren Södra Sverige påbörjade sin resa mot Göteborg den 24 september 1895, klockan 16.40. Avfärden var schemalagd till klockan 14 men försenades av pga svårigheter med lastningen då mycket gods lämnades i sista stund. 19.30 hade Kanholmsfjärden passerats utan missöden. På bryggan stod kapen H Bodman. Efter en kursändring i höjd med Franska Stenarna stötte ångaren med full fart, ca 12 knop, på ett grund.Vid pejling visade det sig vara djupt vatten runt ångare utom vid aktern där djupet uppmättes till 1,8 meter. Fartygets propeller var synlig över vattenytan. Strax därefter gled Södra Sverige av grundet, drev med strömmarna och började sjunka efter att ha kantrat. Passagerarna räddas av lotsångaren Stockholm som kommit till undsättning.

Dykare från bärgningsångaren Belos gjorde dykningar vid förlisningsplatsen dagen efter grundstötningen och fann spår av Södra Sveriges bottenfärg på klipporna och en del av stävskenan. Den 16 november lokaliserades ångaren på ett djup av 57 meter. I boken får vi en detaljerad skildring av bärgningen av Södra Sverige med hjälp av den Wallerska tuben. ”Röret visade sig vara rymligt nog för att låta en icke alltför voluminös person passera igenom det. Vi sjönko mer och mer, skrapande med fötterna emot det fuktiga rörets väggar för att slippa svänga rundt. Det började ljusna under hissinrättningen. Snart kändes ett par händer fatta om våra fötter. Det var ingenjör Waller, som på detta ovanliga sätt mottog sin gäst.” För genomförandet av bärgningen av ångaren bildades Aktiebolaget Octopus den 17 augusti 1896.

Vid pejling visade det sig vara djupt vatten runt ångare utom vid aktern där djupet uppmättes till 1,8 meter. Fartygets propeller var synlig över vattenytan. Strax därefter gled Södra Sverige av grundet, drev med strömmarna och började sjunka efter att ha kantrat. Passagerarna räddas av lotsångaren Stockholm som kommit till undsättning.

Den 3 maj 1897 kunde efter idogt arbete åter Södra Sveriges skorsten ses för första gången över vattenytan sedan förlisningen. Den 27 maj var fartyget tätat och bärgningsoperationen avslutad. Södra Sverige bogserades nu in till Stockholm för att bl a uppvisas för kungen, Oscar II och fler andra prominenta personer. Bärgningsbolaget Octopus hade lyckats med en bärgning av ett fartyg från ett djup som tidigare ansetts vara omöjligt. Nya Dagligt Allehanda skrev bl a: ”Den stoltaste bärgningsbragd, som hittills utförts har i dag fullbordats”.

Ny artikelserie

Den 6 juli börjar vi publicera en ny serie av berättelser som vi kallar “Dykningens Historia”. Den berättar om dykning från dåtid till nutid
och skall förhoppningsvis ge historiskt dykintresserade trevlig och informativ läsning. Du hittar dit via vår meny. Ett nytt avsnitt publiceras varannan vecka.

SDHF app för Android

Har du en Androidtelefon? Grattis, då kan du nu ladda ner SDHF:s app till din telefon. Det går förstås lika bra med en Android surfplatta.

Gör så här.

1. Om du inte har en QR-läsare installerad på din mobil/platta, gå till google store via din mobil/platta. Sök efter till exempel, QR- och streckkodsläsare. Klicka på installera

QR-läsare

2. Öppna QR-appen i din telefon/platta.

3. På din dator går du till SDHF:s app.

Rikta telefonen/plattan mot QR-koden.

4. Under installationen kommer du att bli ombedd att i din telefons/plattas inställningar godkänna en app från tredje part. Gör det.

5. På frågan om appen skall ha åtkomst till dina bilder osv, svara “Nej, fråga inte igen”.

6. SDHF:s app kommer nu att installeras på din telefon/platta. När det är klart, klicka på öppna. Appen uppdateras automatiskt när webbsidan uppdateras. Problem, hör av dig till webbmaster.

För dig med Iphone gäller att du kan öppna din webbläsare i din mobiltelefon och scanna QR-koden och får därefter upp mobilversionen av webbsidan i din webbläsare. Du kan dock inte ladda ner själva appen, men du kan spara sidan som ett “bokmärke”. Klicka på “Delningsknappen” i verktygsfältet och välj Lägg till bokmärke.

QR-koden till webbsidan har du här

QR-kod, webbsidan

och till kalendern här

QR-kod, kalender


Dark Mode

Vad är Dark Mode? Enkelt uttryckt är det att ändra bakgrundsfärgen på en webbsida från ljus till mörk och texten från mörk till ljus. Bilder påverkas inte. Fördelen med Dark Mode märks kanske framförallt för den som läser webbsidor på en batteridriven enhet eftersom det är energisparande och därmed förlänger batteritiden. Dark Mode gör också, oavsett typ av enhet, att webbsidor blir mer lättlästa, speciellt om det inte råder dagsljus.

Denna webbplats har en Dark Mode-funktion. I nedre högra hörnet kan du se en ikon med en månskära. Om du klickar på den kommer webbplatsen att övergå till Dark Mode på din enhet. Vill du återgå till normalläge klickar du återigen på månskäran. Eftersom tekniken är relativt ny kan det förekomma buggar, meddela gärna till webbmaster om du upptäcker något som är konstigt.

Tack till våra medlemmar och sponsorer som stöttar oss! Vi hoppas att vi snart skall kunna öppna Dyktankhuset igen och visa runt bland våra unika samlingar.

STYRELSEN