Dyktankhuset som finns på Galärvarvet, Kungliga Djurgården i Stockholm, mellan Vasamuseet och Spritmuseet, är hjärtat i föreningens verksamhet.

Vårt syfte är att genom olika aktiviteter sprida kunskap om äldre tiders dykeri, samla in föremål, manualer/tekniska beskrivningar samt dokumentera allt som har haft och har betydelse för dykeriets utveckling.

Vi hoppas att du skall finna vår hemsida intressant och locka dig att besöka Dyktankhuset för att skaffa dig mer kunskap om dykeriet i ett historiskt perspektiv, i nutiden och i framtiden.

Dyktankhuset lyder under den statliga myndigheten Statens maritima samt transporthistoriska museer, SMTM.

Vad är på gång inom SDHF

Glädjande nog har verksamheten i Dyktankhuset kommit i gång och det är många grupper som besökt oss. Du vet väl att du kan boka specialvisningar. Skriv till oss och berätta om dina önskemål.

Senaste nyheterna från SDHF

Nytt i webbshopen

Vi har nu boken ”Om dykeriets historia” av Carl Olof Cederlund i vår webshop. Beställ den där.

Dykmässan

Så var Dykmässan över för denna gång. Varmt tack till Tommy Jarnbrink som generöst låter oss få vara med. Årets tema var gamla dykarhjälmar och bland de vi visade upp var Fahnehjelms gamla hjälm från tidigt 1800-tal ett extra dragplåster. Man kunde tydligt se vad som inspirerat till föreningens märke. Montern var välbesökt och vi fick inte mindre än sex nya medlemmar. Välkomna! Lördag kväll bjöd Vrakmuseet in till visning och dykpub och som ett led i vårt samarbete höll vi öppet Dyktankhuset i tre timmar på kvällen och besökarna strömmade till. Inte mindre än 150 besökare blev guidade omkring i huset. Stämningen var på topp. Söndag morgon var det dags för årsmöte och två nya hedersmedlemmar valdes in: Matts Andersson och Ulf Allringer båda välkända inom många delar av dykningens historia.

Signallinan

Styrelsen har beslutat att medlemstidningen ”Signallinan” skall utges digitalt med ett års fördröjning.

Styrelsen

Om webbsidan