Bli medlem


Varför ska just du bli medlem:

För att Du är intresserad av havet, dykning i alla dess former och vill lära dig mer om forna tiders dykeri. Du vill också hjälpa till att bevara och sprida kunskap kring svensk dykerihistoria men även dokumentera nutiden och bevara detta för framtiden.Detta erbjuder vi dig som medlem i Svensk Dykerihistorisk Förening:

  • Du får träffa och utbyta erfarenhet med olika kategorier dykare då medlemmarna i föreningen representerar alla typer av dykare, sportdykare, militärdykare, anläggnings- och forskningsdykare.
  •  Du får möjlighet att prova på att dyka och att hjälpa till med att
    renovera äldre dykutrustningar.
  • Du får aktivt hjälpa till med att bevara ett kulturarv som betytt mycket för många enskilda personer, företag och inte minst för samhället i stort.
  • Du får vår medlemstidning Signallinan två gånger om året. Vi håller dig uppdaterade om föreningens löpande verksamhet och kommande evenemang.
  • Du får tillgång till våra medlemssidor och uppdatering så fort något nytt publicerats på vår webbsida.

Bli medlem nu:

Anmäl Dig till kassören genom att sätta in årsavgiften 300:-

PG 4400251-7, Svensk Dykerihistorisk Förening

eller Swish 1236359491

Markera inbetalningen med namn. Skicka sedan ett e-brev till info@sdhf.se där du anger adress, telefon och e-postadress samt att du vill bli medlem och har betalat.