Bilder från årsmötet 2020


Foto: Tomas Jangvik

Bilder från Årsmötet 2020

Så blev äntligen det virusuppskjutna årsmötet av. Här är några bilder. Å

Mötet hölls i Sjöhistoriska museets hörsal.

Social distansiering hölls.

Ordförande för mötet var Birgitta Forsén som har ett år kvar som ordförande i styrelsen.

Både ordförande och sekreteraren för mötet har ett år kvar på sina respektive poster i styrelsen.

Bert Westenberg gratuleras till utnämningen till hedersledamot.