Hedersmedlemmar


hALL OF Fame
Hedersmedlem år
Bertil Jung 1997 † 2014 Signallinan nr 12, sid 18Signallinan nr 36, sid. 26
Bo Cassel 1998 † 2004 Signallinan nr 12, sid. 4
Anders Muren 1999 † 2001 Signallinan nr 9, sid. 4
Ingvar Elvström 2000 † 2000 Signallinan nr 9, sid. 9
Bengt Börjesson 2001 † 2016 Signallinan nr 36, sid. 24 resp nr. 38, sid. 14
Claes Lindemark 2005 † 2013 Signallinan nr 14, sid 18 Signallinan nr 31
Ove Dahlstedt 2006 † 2015 Signallinan nr 17, sid. 27 Signallinan nr 36, sid. 27
Dennis Österlund 2008 † 2007 Signallinan nr 20, sid 2 Signallinan nr 39
Uno Jacobsson 2012 † 2006
Åke Follin 2014 † 2024 Signallinan nr 38, sid 4
Hans Örnhagen 2014 Motion inlämnad av Lars holm. Hall of Fame
Ulf Holm 2016 † 2020 Signallinan nr 37, sid. 19
Stig Insulan 2017 Signallinan nr 39, sid 11 Signallinan nr 49 Hall of Fame
Rolf Åhrman 2019 † 2022 Signallinan nr 22 Signallinan nr 48
Rolf Tidstrand 2020 † 2019 Signallinan nr 46 Hall of Fame
Bert Westenbereg 2020 Signallinan nr 46, sid 36
Tomas Jangvik 2021 Signallinan nr 47, sid. 29
Berndt Lennholm 2022 Signallinan nr 49. sid 29
Lars Gustafsson 2022 Signallinan nr 49, sid. 29
Ulf Allringer 2023 Se motivering
Mats Andersson 2023 Se motivering
Catharina Ingelman-Sundberg 2024 Se motivering