Bli medlem


Obervera att inga registreringar accepteras innan årsavgift betalats. Du kan betala genom att sätta in årsavgiften 300:- på PG 4400251-7, Svensk Dykerihistorisk Förening eller Swisha till 1236359491. Markera inbetalningen med ditt namn. Skicka sedan ett e-brev till info@sdhf.se där du anger namn, adress, telefon och e-postadress samt att du vill bli medlem och har betalat. Vi kommer att maila dig instruktioner för inloggning till medlemssidorna när ovanstående verifierats.  Om du betalat in årsavgiften men inte fått inloggningsuppgifter kontaktar du oss på samma mailadress, info@sdhf.se. 

Detta får du som medlem

  • Du får träffa och utbyta erfarenhet med olika kategorier dykare då medlemmarna i föreningen representerar alla typer av dykare, sportdykare, militärdykare, anläggnings- och forskningsdykare.
  • Du får delta i våra medlemsarrangemang
  • Du får möjlighet att prova på att dyka med och att hjälpa till med att renovera äldre dykutrustningar
  • Du får aktivt hjälpa till med att bevara ett kulturarv som betytt mycket för många enskilda personer, företag och inte minst för samhället i stort
  • Du får vår medlemstidning Signallinan två gånger om året. Vi håller dig uppdaterade om föreningens löpande verksamhet och kommande evenemang
  • Du får tillgång till våra medlemssidor och uppdatering när något nytt publicerats på vår webbsida.