The Salvage of the Steamer ”Södra Sverige”


Södra Sverige

Pris 200 Kr (frakt och emballagekostnader tillkommer)

Obs! Engelsk text

Boken är ett nytryck av den till engelska översatta boken om bärgningen av ångfartyget Södra Sverige. Den ger en beskrivning av hur fartyget lämnar Stockholm för sin rutt Stockholm-Västervik-Oskarshamn-Kalmar-Karlskrona-Ronneby-Karlshamn-Ystad-Trelleborg-Malmö-Landskrona-Helsingborg-Göteborg. 24 september 1895. Men olyckan var framme och fartyget grundstötte vid Franska stenarna i Stockholms södra skärgård. Besättning och passagerare räddades, men ångaren gled av grundet och sjönk till 56 meters djup. Vraket ansågs omöjligt att bärga, men genom en stor insats av bärgare med hjälp av den sk Wallerska tuben, ett 52 m långt rör med en innerdiameter på 0,65 m, kunde vraket lokaliseras och därefter bärgas våren 1897. Under Stockholms-utställningen 1897 visades vraket upp för besökarna som ett prov på skicklig bärgnings- och ingenjörskonst. Därefter reparerades Södra Sverige och sattes in i trafik igen.

Övrigt

SÖDRA SVERIGE byggdes 1871 på Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm och sjönk 1895. Bärgades 1897 och sattes åter i trafik. 1943 rekvirerades hon av militärmyndigheterna, som avsåg att sänka ångaren som s k ”spärrfartyg” vid någon strategisk plats i händelse av invasion. 1945 återlämnades Södra Sverige till Sveabolaget som 1946 sålde henne vidare. Köpare var Compania Rabaldo de Nav. S.A i Panama som döpte om henne till SAN DIMITRO och avsåg att sätta in fartyget den judiska immigranttrafiken i Palestina. Hon döptes senare om till LATRUN och skrotades slutligen 1949 i Haifa, Israel. Den så kallade Wallerska tuben som till stor del gjorde lokaliseringen och bärgningen av Södra Sverige möjlig delades senare i två delar, varav den ena användes som fabriksskorsten av Wicanders korkfabrik på Söder och den andra halvan användes som kulvert i en av Stockholms förorter.