Kulturarvsdagen 2015


Årets tema ”Människors värv och verk – en resa i industri – och teknikhistoria”, var som klippt och skuret för SDHF.

Tyvärr fick vi besked några dagar innan, att Djurgården mer eller mindre skulle isoleras denna dag, då en stor cykeltävling skulle äga rum.

Protesterna blev många och man ändrade i sista stund lite i avstängning, men då var skadan redan skedd.

Detta gjorde att besöksantalet troligen blev betydligt mindre än vanligt.

Dyktankhuset hölls öppet och vi bjöd dessutom på föreläsningar vid tre tillfällen under dagen med rubriken ”Från klockdykaren på Vasa 1666 till mättnadsdykaren i Nordsjön 2015”.

En spännande och intressant redogörelse för olika aspekter rörande dykning förr och nu, som Hans Örnhagen gav oss.

Många stannade kvar efter föreläsningen och ställde frågor och även de som ”tyckte de kunde det mesta” medgav att de lärt sig en hel del nytt.
Vi hade dessutom fått chansen att visa på den verkliga kontrasten till
Dyktankhusets samlingar med gammal utrustning genom att SVENTAB (Stockholms Vattenentreprenader AB) ställt upp tre containrar med sin absolut modernaste utrustning, där man kunde se hur modernt undervattensarbete går till.

En fantastisk möjlighet att jämföra förr och nu.
Som tack för denna insats beslöt styrelsen bjuda på ett guldsponsorskap för 2016.
Birgitta

Föreläsning

Läs inbjudan, klicka på PDF biden här nedan.

Temat:

”Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria” belyses genom utställning av dykares
dräkter, andningsapparatur och verktyg.

Föreläsning ”Från klockdykaren på Vasa 1666 till mättnadsdykaren i Nordsjön 2015”

Biljetter hämtas vid Dyktankhusets entré.
Max 25 åhörare per föreläsning.

Tankhuset med reflex i vatten komp

Väl mött, mina bröder och systrar