Hedersmedlemmar


hALL OF Fame
Hedersmedlem år
Bertil Jung 1997 † 2014 1997. Signallinan nr 12, sid 18Signallinan nr 36, sid. 26
Bo Cassel 1998 † 2004 1998.Signallinan nr 12, sid. 4
Anders Muren 1999 † 2001 1998.Signallinan nr 9, sid. 4
Ingvar Elvström 2000 † 2000 2000.Signallinan nr 9, sid. 9
Bengt Börjesson 2001 † 2016 2001.Signallinan nr 36, sid. 24 resp nr. 38, sid. 14
Claes Lindemark 2005 † 2013 2005.Signallinan nr 14, sid 18 Signallinan nr 31
Ove Dahlstedt 2006 † 2015 2006Signallinan nr 17, sid. 27 Signallinan nr 36, sid. 27
Dennis Österlund 2008 † 2007 2008 Signallinan nr 20, sid 2 Signallinan nr 39
Uno Jacobsson † 2006
Åke Follin 2014 2014Signallinan nr 38, sid 4
Hans Örnhagen 2014 2014, Motion inlämnad av Lars holm. Hall of Fame
Ulf Holm 2016 † 2020 2014Signallinan nr 37, sid. 19
Stig Insulan 2017 2014Signallinan nr 39, sid. sid 11 Signallinan nr 49 Hall of Fame
Rolf Åhrman 2019 † 2022 2019Signallinan nr 22 Signallinan nr 48
Rolf Tidstrand 2020 † 2019 2020Signallinan nr 46 2020Hall of Fame
Bert Westenbereg 2020 2010Signallinan nr 46, sid 36
Tomas Jangvik 2021 2021Signallinan nr 47, sid. 29
Berndt Lennholm 2022 2022Signallinan nr 49. sid 29
Lars Gustafsson 2022 2022Signallinan nr 49, sid. 29 2023
2023 Ulf Allringer Se motivering
2023 Mats Andersson Se motivering