Sjöfartsmiljöer


Författare: Marie Bergman

Pris 100 Kr (frakt och emballagekostnader tillkommer)

Boken berättar om svensk sjöfart under de senaste etthundrafemtio åren.

Sjöfartens historia handlar om många olika miljöer, om skeppsvarv, hamnar och kajer, om kanaler och slussar, fyrar och farleder – miljöer som har genomgått stora förändringar under en kort period.

Trots detta har svensk sjöfart fortfarande kvar kulturmiljöer från olika tider som speglar sjöfartens och skeppsbyggeriets historia. Mycket av det som anlagts sedan mitten av 1800-talet är fortfarande i bruk och utgör en vital del av kulturarvet.