Dyktankarna


Ett tillfälle du inte får missa! 

För några år sedan tog böckerna om Sveriges enda tre dyktankhus slut – Dyktanken på GalärvarvetNya Varvets dyktankÖvningstanken i Karlskrona 50 år.

Svensk Dykerihistorisk Förening, SDHF, har nu fått möjligheten att göra en nytryckning där dessa tre böcker kommer att publiceras som en volym – Dyktankarna. Avsikten är att nytryckningen ska finnas tillgänglig senast i slutet av september 2017.

Du erbjuds härmed att göra en förhandsteckning av de första 150 numrerade böckerna, till det förmånliga priset av 200 kronor inklusive moms och frakt.

Vi avser att trycka 500 exemplar. Marknadspriset kommer att ligga på 300 kronor inklusive moms men exklusive frakt.

För att försäkra dig om ett exemplar av denna högintressanta publikation, rekommenderar vi dig att snarast meddela oss hur många böcker du vill ha och att överföra relevant belopp till SDHF:s plusgiro 4400251-7, alternativt Swisha över aktuellt belopp till 1234700613. Vid beställningen, info(at)sdhf.se, ange antal böcker, postadress, e-post och tel/mobilnummer.

Styrelsen Svensk Dykerihistorisk Förening

i samarbete med Båtdokgruppen