SVENSKA DYKTANKAR


Ett tillfälle du inte får missa! 

För några år sedan tog böckerna om Sveriges enda tre dyktankhus slut – Dyktanken på GalärvarvetNya Varvets dyktankÖvningstanken i Karlskrona 50 år.

Svensk Dykerihistorisk Förening, SDHF, har nu fått möjlighet att göra en nytryckning där dessa tre böcker är  publicerade som en volym – SVENSKA DYKTANKAR.

Vi har tryckt 500 exemplar och boken finns nu tillgänglig. För prisuppgift gå till. Vår shop

För att försäkra dig om ett exemplar av denna högintressanta publikation, rekommenderar vi dig att snarast meddela oss hur många böcker du vill ha. För beställning, via mail, klicka här

ange antal böcker, postadress, e-post och tel/mobilnummer.

Styrelsen Svensk Dykerihistorisk Förening

i samarbete med Båtdokgruppen