MuseumSvensk Dykerihistorisk Förening driver Dyktankhuset och dess samlingar i samarbete med Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM Sjöhistoriska muséet.

Utställningen i huset är omfattande och bred, allt i syfte att bevara och visa på den svenska dykningens historia.

Militär-, rekreations- och arbetsdykningen visas i de olika utrymmen som vi disponerar.

Ta en videotour i huset och kom sedan på ett ”live”-besök