Om Dyktankhuset


Svensk dykerihistorisk förening startade 23:e maj 1979 med målsättningen att till eftervärlden rädda det gamla dyktankhuset som enligt Fortifikationsförvaltningens intentioner skulle rivas innan sommaren. Ett upprop i några dagstidningar och en inbjudan till personer som var intresserade av och i många fall sysselastta inom dykeriverksamhet i olika former resulterade i att en liten skara instiftade föreningen som bara fick en styrelse på två personer Bo Cassel sekreterare och Hans Örnhagen ordförande, med uppdrag att nå föreningens målsättning dvs rädda dyktankhuset till eftervärlden.

Bilder från Invigningen

Den 11:e april 1997 är ett annat märkesdatum vad gäller dyktankshuset. Då presenterades Dr Claes Lindemarks bok om dyktankshusets aktiva tid och Sjöhistoriska museet gjorde officiellt känt att man nu hyr huset av Kungliga Djurgårdens förvaltning och att man så långsamt skall påbörja arbetet med att renovera huset för att möjliggöra en samling av dykerihistoriskt intressanta föremål tillsammans med Svensk Dykerihistorisk förening.

Boken, ”Dykhuset på Galärvarvet” av Claes Lindemark , Sjöhistoriska Museets Rapport 33. ISBN 91-85268-66-6 endast ett fåtal exemplar finns kvar. Kan finnas på antikvariat.
Dyktankhuset och de dykerihistoriska samlingarna var öppet för första gången i samband med Skärgårdsmässan 29 – 30 maj, 1999.
Nu är vår målsättning att ha öppet lördagar och söndagar under sommarhalvåret