Föreskrifter för dykare vid begagnande af Rouquayrol-Denayrouze’s dykeri-apparat


Föreskrifter

Författare: Marinen

Pris 150 kr (frakt och emballagekostnader tillkommer)

För snart 150 år sedan trycktes – Föreskrifter för dykare vid begagnande af Rouquayrol-Denayrouze’s dykeri-apparat. Svensk Dykerihistorisk Förening, SDHF, har gjort en nytryckning av skriften som är en instruktion för hur den franska utrustningen skulle användas inom den svenska flottan i slutet av 1800 talet.