Öppettider


Dyktankhuset på Djurgården bemannas ideellt av frivilliga ur SDHF.

Öppethållande sker på ideella grunder och resulterar i att vi tyvärr inte kan hålla öppet varje dag.

Dyktankhuset.
Normalt öppethållande är helger sommartid (maj-sept) mellan kl 11.00 – 16.00 (KOLLA KALENDER FÖR NOGGRANNARE ANGIVELSER DÅ AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA)

Specialvisning för grupper.
Det finns alltid möjlighet att via info@sdhf.se  beställa specialvisning alternativt ringa Ordföranden eller ansvarig i styrelsen. Kostnaden är 600:-, vilket är minimikostnaden, och berättigar till upp till 10 besökande. Besökare utöver detta betalar 60:-/person. Eventuell kostnad för en föreläsning tillkommer och överenskommes i samband bokningen med den som visar Dyktankhuset.
Man kan också boka Dyktankhuset konferenslokal för mindre sällskap och arbetsgrupper (max 20 personer). Kontakta SDHF via info@sdhf.se eller någon i styrelsen

Se även kalender här för att se Dyktankhusets bokningsstatus och avvikande öppettider, (öppnas i nytt fönster).