Sponsorer


En sponsor av denna nivå får för endast 5000kr/år:

  • Annonsera i medlemstidningen Signallinan med en bild i storleken 500x500px:
  • Deltaga med reklam på de event då SDHF medverkar
  • Särskilda inbjudningar till vissa event som SDHF deltar i
  • Logga på sponsorsidan

En sponsor av denna nivå får för endast 2500kr/år:

  • Logga på sponsorsidan
  • Liten logga i medlemstidningen Signallinan