Svensk Dykerihistoria del 5


I denna skrift samlas det vi vet om svensk dykerihistoria. Med begreppet Svensk Dykhistoria avser vi pionjärer inom dykning, dykfarkoster och tillbehör samt läkare, uppfinnare och forskare som dagens, historiens och framtidens utveckling inom alla former av svensk mänsklig undervattensverksamhet vilar på. Skriften är upplagd som ett slags kronologiskt uppslagsverk som ger, oftast kort, information för varje person eller händelse, som kan ha ansetts ha betydelse för var vi idag står inom detta område, men den innehåller också referenser till var det går att finna mer information. Vår förhoppning är att denna information inte bara skall ge intresserade trevlig läsning utan också väcka diskussion och ge ytterligare information inom området.

Om du har rättighet till någon av de bilder som använts för att illustrera materialet ber vi dig kontakta oss via vårt kontaktformulär, så skall vi ge dig kredit för bilden, alternativt ta bort den om du så önskar.)

Copyright © SDHF. Du har inte rätt att kopiera, eller på annat sätt dela detta innehåll vidare utan vårt skriftliga tillstånd.

sdhf

1983 Interspiro

Företaget AGA startade 1904 med att tillverka fyrutrustning. Företaget utökade tidigt verksamheten från navigeringshjälpmedel och gas till ett antal relaterade produkter, bland annat regulatorer för att spara på gas i AGA:s fyrar.

I slutet av 1940-talet tog AGA fram en andningsventil med inandning och utandning i samma membran. Ventilen utsätts för samma tryck, vilket reducerar andningsansträngningen genom att tryckskillnaden minskas.

1954 beslutar varuhuset NK i Stockholm sig för att lansera ett sortiment för apparatdykning. För regulatorn vänder man sig till AGA. Regulatorn konstruerades och gavs namnet Divator, mera känd som ”tesilen” både inom och utom företaget.

1961 utvecklar företaget, med erfarenhet från andningsapparaten Aviatic för flygindustrin, en hel

mask med säkerhetstryck. Detta är nu standard på de flesta helmasker.

1963 introduceras en imfri helmask. Effekten uppnås genom att torr luft blåses mot glasets insida. 1965 introduceras 300-bars flasksystemet, vilket innebär att flaskorna kan göras mindre.

1969 kommer ACSS (Alternative Closed Semi Closed Breathing System, det vill säga helt eller

halvt sluten tidig typ av rebreather) vilket ger en mekaniskt kontrollerad dykapparat för gas

blandning. Fyra år senare införlivas radiokommunikation i vissa system. Samma år utvecklar

man reservluftssystemet.

1974 utvecklar Interspiro ett octopussystem

1983 stramar AGA åt sin företagsportfölj och Interspiro lämnar AGA-koncernen.

1987 införs en friskluftslucka på helmaskerna, för att användas i ytläge

1996 införs ett datoriserat självtestsystem för luftsystemet.

2003 introduceras en ny typ av slang för dykning med luftförsörjning från ytan. Slangen är av hög

tryckstyp och fungerar både som luftförsörjning och säkerhetslina. Kompositflaskor för rök

dykning har företaget konstruerats sedan tidigare, 2004 utvecklas ett integrerat viktsystem för

dessa så de kan användas även vid vattendykning63.

1990 MO-1

Den svenska hjälmtillverkaren Sjöteknik från Nynäsham utvecklade hjälmen MO-1 för Svenska Marinen. Konstruktör var Mats Odenstig. Endast två hjälmar såldes utanför marinen.

Hjälmen används i kombination med en AGA-demandregulator. Hjälmen sätts inte fast mot dräkten med en bröstplatta. I stället har den på insidan ett justerbart pannband som styrs med en ratt på hjälmens baksida. Hjälmen är utrustad med hörselskydd (Peltor) med inbyggda högtalare. Hjälmen tillverkas inte längre64.

(Reds anm. Dök med den en gång. Det var en pina. Hjälmen fästes med ett spännband runt pannan och var tvungen att dras åt hårt för att sitta kvar, detta gav upphov till en intensiv huvudvärk.)

2000 Dan Wiklander

Dan Wiklander tog en magisterexamen i el och elektronik på Chalmers 1982. avlade han en filosofie doktorsexamen på samma universitet. Under Januari 2017 arbetade han som extern granskare på Niosh, USA:s motsvarighet till svenska arbetsmiljöverket. Efter en dykning i Novia Scottia började han intressera sig för kyla och andningsmotstånd vid dykning.

2000 anställs han som forskare på NEDU. I Panama City Beach, Florida. Den amerikanska enhet som testar och godkänner all dykutrustning för US Navy.

2018 anställs han som forskare på Navy Aerospace Medical Research Laboratory, NARML, i Penascola, Florida65.

2005 (?) Dykmuseet i Byxelkrok

Osäkert om detta finns kvar. Uppgifter saknas

2008 Snorklingsleden i Kollevik

På snorklingsleden

Bild: Visit Blekinge

En snorklingsled är en marin naturled där fridykaren kan följa en slinga ofta över grunda bottnar. På botten finns stationer med skyltar som berättar om just den typen av botten och vilket marint liv man kan tänkas se där. Sveriges första snorklingsled var den i Kollevik, Karlshamn. Leden är cirka 500 meter lång. I dag finns det ett tiotal snorklingsleder i Sverige67.

2017 Lysekils dykarmuseum

2017 bildades den ideella Föreningen Lysekils dykarmuseum Helgen den 15- 16 september 2018 håller de sin invigning och första utställning i det maritima Skandiamuseet innanför Norra hamnen i Lysekil, där man kommer att hålla till tills man finner egna lokaler68, 69. Om man tittar på museets webbsida verkar det inte ha varit någon aktivitet sedan 2021.

Referenser

63. Interspiro. Besökt 20200501.

64. Divingheritage, MO-1″>MO-1. Besökt 20200501

65. LinkedIn, Dan Wiklander. Besökt 20200501

66. Dykmuseet i Byxelkrok ??????????????????????????????

67. Snorklingsleden i Kollevik. Besökt 0200426