1.1.2 Årsmöteshandlingar 2021 – 2030


Årsmöte 2024

Bilaga 1.Dagordning årsmote 2024

Bilaga 2. Årsedovisning 2023

Bilaga 3. Förslag till verksamhetsplan 2024

Bilaga 4. Motion till årsmötet 2024

Bilaga 5. Valberedning 2024 Slutdokument

Bilaga 5. Kort beskrivning ”Voice of the Ocean”

Årsmöte 2023

2023 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1.Årsmöteshandlingar

Bilaga 2. Revisionsberättelse

Bilaga 3. SDHF stadgar reviderade.

Årsmöte 2022

2022 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse

Årsmöte 2021

2021 Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 2. Årsmöteshandlingar

Bilaga 1. Dagordning