2020


Här finner du händelser inom SDHF under 2020, som inte redovisas på andra platser på webbsidan.

STÄDDAGAR i Dyktankhuset!

Har du tid och lust att hjälpa till med att röja och städa bland alla våra dyrgripar är du välkommen till Dyktankhuset lördagen den 29 februari kl 10.00 – 16.00 och/eller söndagen den 1 mars kl 11.00 – 16.00. Vi vill gärna kunna visa upp ett fint och prydligt museum för våra besökare. Hör gärna av dig till

Birgitta Forsén

John Bevan – ordförande i The Historical Diving Society (Storbritannien)

Det är med sorg vi hör att John Bevan, som under många år bidragit till dyksäkerhet och även varit en veteran rörande dykhistoria avlidit i sviter av sjukdom. Samarbetet mellan John Bevan och Svensk Dykerihistorisk Förening, SDHF, sträcker sig tillbaka till tidigt 80-tal, då Hans Örnhagen, initiativtagare till SDHF, och John först träffades under ett offshoreprojekt i Norge. John gav ovärderligt stöd till SDHF i processen att rädda Dyktankhuset i Stockholm och många är de SDHF-medlemmar som under åren deltagit i evenemang ordnade av The Historical Diving Society. Detta mycket tack vare Johns hängivna arbete med att hålla kontakt och utbyta information. Vi saknar John men är övertygade om att hans ande kommer att fortsätta entusiasmera människor intresserade av dykning och dykhistoria en lång tid framöver. Du kan läsa mer om John på Divernet.The Salvage of the steamer Södra Sverige

Södra Sverige

Wallerska tuben. Foto: Sjöhistoriska museet.

Den Wallerska tuben

Svensk Dykerihistorisk Förening har lyckats komma över ett unikt exemplar på engelska av boken om ångaren Södra Sveriges bärgning 1896-1897. Boken ger en detaljerad skildring av bärgningen som genomfördes med hjälp av den Wallerska-tuben.

I vår strävan att sprida kunskap om dykeri och dykeriteknik genom tiderna avser vi trycka upp boken på nytt. Vi har valt den engelska version för att nå en större publik, även utanför landets gränser. Förhoppningsvis kommer boken att vara tillgänglig till jul i år. Föreningens försäljningspris blir 259 kronor inklusive porto. Boken kan du beställa genom att anmäla ditt intresse per mejl till info@sdhf.se eller genom att ringa in din beställning till ordförande Birgitta Forsén på mobilnummer 0707-405 023.

Ångaren Södra Sverige påbörjade sin resa mot Göteborg den 24 september 1895, klockan 16.40. Avfärden var schemalagd till klockan 14 men försenades av på grund av svårigheter med lastningen då mycket gods lämnades i sista stund. 19.30 hade Kanholmsfjärden passerats utan missöden. På bryggan stod kapen H Bodman. Efter en kursändring i höjd med Franska Stenarna stötte ångaren med full fart, ca 12 knop, på ett grund.Vid pejling visade det sig vara djupt vatten runt ångare utom vid aktern där djupet uppmättes till 1,8 meter. Fartygets propeller var synlig över vattenytan. Strax därefter gled Södra Sverige av grundet, drev med strömmarna och började sjunka efter att ha kantrat. Passagerarna räddas av lotsångaren Stockholm som kommit till undsättning.

Dykare från bärgningsångaren Belos gjorde dykningar vid förlisningsplatsen dagen efter grundstötningen och fann spår av Södra Sveriges bottenfärg på klipporna och en del av stävskenan. Den 16 november lokaliserades ångaren på ett djup av 57 meter. I boken får vi en detaljerad skildring av bärgningen av Södra Sverige med hjälp av den Wallerska tuben. ”Röret visade sig vara rymligt nog för att låta en icke alltför voluminös person passera igenom det. Vi sjönko mer och mer, skrapande med fötterna emot det fuktiga rörets väggar för att slippa svänga rundt. Det började ljusna under hissinrättningen. Snart kändes ett par händer fatta om våra fötter. Det var ingenjör Waller, som på detta ovanliga sätt mottog sin gäst.” För genomförandet av bärgningen av ångaren bildades Aktiebolaget Octopus den 17 augusti 1896.

Den 3 maj 1897 kunde efter idogt arbete åter Södra Sveriges skorsten ses för första gången över vattenytan sedan förlisningen. Den 27 maj var fartyget tätat och bärgningsoperationen avslutad. Södra Sverige bogserades nu in till Stockholm för att bl a uppvisas för kungen, Oscar II och fler andra prominenta personer. Bärgningsbolaget Octopus hade lyckats med en bärgning av ett fartyg från ett djup som tidigare ansetts vara omöjligt. Nya Dagligt Allehanda skrev bl a: ”Den stoltaste bärgningsbragd, som hittills utförts har i dag fullbordats”.