A Demonstration of the Diving Engine


Författare: Jacob Rowe

Obs! Engelsk text

Pris: 199 Kr (Frakt och emballagekostnader tillkommer)

Detta är den tidigaste avhandlingen om dykning som finns på engelska. Den skrevs omkring 1720-30.

Jacob Rowe var en av pionjärerna inom engelsk dykning. Han skrev troligen denna monografi omkring 1730, nästan säkert tidigast 1720, året då han framgångsrikt bärgade mer än 33 ton silver från vraket av Ostindiska kompaniets skepp Vansittart. Det är den tidigaste avhandlingen om dykning som finns på engelska.

Det var när han kom tillbaka från dykning på Vansittart som Rowe tog patent på en dykmaskin, och han verkar ha ägnat sitt arbetsliv åt att anpassa och förfina dess design. Vansittart-dyket verkar ha varit hans i särklass mest framgångsrika, absolut ekonomiskt; senare dyk på andra Ostindiska kompaniets fartyg, såväl som vrak som går tillbaka till Armada, registreras inte som att de returnerar något liknande så mycket rikedom.

Rowe hade också andra intressen: han kallades kapten Rowe från så tidigt som 1721, så han var uppenbarligen sjökapten, och han publicerade också arbeten om navigering och förbättring av vagnarnas effektivitet genom att minska friktionen som påverkade deras hjul.