Dykmässan 2015


Dykmässa och Årsmöte 2015

Bilder av Gunnar Bemert

Så var då dykmässan över för denna gång.
Vi fick återigen chansen att visa upp vår förening och detta svarade främst Hans Bohlin för med bravur, assisterad av Åke Johansson.

Fokus i år var äldre dyklitteratur, större delen ur Hans B egen samling.

SDHF:s årsmöte hölls på söndag. Då de flesta avgående styrelseledamöter och arbetsgrupper inte närvarade vill vi här framföra vårt varma tack för deras fina insatser under året/åren som gått.
Stort tack!

Under dykmässan genomförde SDHF årsmöte.