Årsmöteshandlingar 2011 – 2020


Årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse för 2018

Bilaga 3. Proposition och motion, 2019

Bilaga 4. Valberedningens förslag, 2019

Årsmöte 2018

Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning

Bilaga 3. Verksamhetsberättelse för 2017

Bilaga 3. Verksamhetsplan för 2018

Bilaga 4. Proposition, 2018

Årsmöte 2017

Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning Bilaga 2. Styrelsens förslag till budget för 2017

Bilaga 3. Verksamhetsberättelse för 2016

Bilaga 4. Proposition och motion, 2017

Årsmöte 2016

Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning Bilaga 2. Styrelsens förslag till budget för 2016

Bilaga 3. Verksamhetsberättelse för 2015

Bilaga 4. Verksamhetsplan för 2016

Bilaga 5. Kallelse

Årsmöte 2015

Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning

Bilaga 3. Verksamhetsberättelse för 2014

Årsmöte 2014

Årsmöte 2014

Årsmöte 2013

Årsmöte 2013

Verksamhetsberättelse

Årsmöte 2012

Årsmöte 2012

Verksamhetsberättelse