Årsmöteshandlingar 2020 -2011


Årsmöte 2019, 20190317

Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse för 2018

Bilaga 3. Proposition och motion, 2019

Bilaga 4. Valberedningens förslag, 2019

Årsmöte 2018, 20180317

Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning

Bilaga 3. Verksamhetsberättelse för 2017

Bilaga 3. Verksamhetsplan för 2018

Bilaga 4. Proposition, 2018

Årsmöte 2017, 20170318

Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning

Bilaga 2. Styrelsens förslag till budget för 2017

Bilaga 3. Verksamhetsberättelse för 2016

Bilaga 4. Proposition och motion, 2017

Årsmöte 2016, 20160416

Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning

Bilaga 2. Styrelsens förslag till budget för 2016

Bilaga 3. Verksamhetsberättelse för 2015

Bilaga 4. Verksamhetsplan för 2016

Bilaga 5. Kallelse

Årsmöte 2015, 20150315

Årsmötesprotokoll

Bilagor:

Bilaga 1. Dagordning

Bilaga 3. Verksamhetsberättelse för 2014

Bilaga 4. Slutord till verksamhetsberättelse för 2014 samt proposition