Bärgningen av rikswasa – ett dykaräventyr


© Annons Svea AB, Tax Productions AB

Övrigt

Filmens originaltitel var Amiralsskeppet Rikswasa men den ändrades till Bärgningen av Riks Wasa – Ett dykaräventyr när filmen skulle distribueras.

Filmen berättar om hur bröderna Sven och Erik Nahlin bärgar det gamla regalskeppet Rikswasa, ett svenskt örlogsskepp som förliste 1623 i samband med en brand. Rikswasa var ett flaggskepp i Gustav II Adolfs flotta i början av 1600-talet. Filmen är inspelad under flera år, från planeringen till fullbordandet av bärgningen. Det bärgade virket såldes intakt eller användes för tillverkning av souvenirer och möbler. Vi möter även världens första apparatdykande hund. Notera att när Rikswasa bärgades fanns det inget lagligt skydd av fornlämningar under vattnet.