Arne Zetterström and the first hydrox dives


Författare: Anders Lindén, Anders Muren

Pris: 250 Kr (frakt och emballagekostnader tillkommer)

Obs! Engelsk text

Med sin gedigna bakgrund inom dykeri berättar författarna om den svenska dykpionjären Arne Zetterström, tillika den första hydroxdykaren. Arne tillverkade sin egen dykapparat redan vid 16 års ålder, han döpte den till ”Snakeless”.

Zetterström blev anställd som kemist vid marinförvaltningen, skeppsbyggnadsavdelningen där han arbetade från 1944 och fram till sin död 1945. Arne Zetterström arbetade också som forskare och uppfann och utvecklade även olika hjälpmedel som fick sitt användningsområde inom framförallt dykeritjänsten inom marinen. Arne Zetterström omkom i samband med en dykolycka vid ett testdyk med hydrox till 160 meter från ubåtsbärgningsfartyget Belos 1945.