Beställ Mitt i Strömmen


Författare: Björklund, Haasum, Helmerson, Soop

Pris 100 Kr (frakt och emballagekostnader tillkommer)

Mitt i strömmen spänner över en mångfald av sjöhistoriska ämnen. Här kan du läsa uppsatser om Vasa, skeppets bärgning, konservering och restaurering. Boken tar också upp arkeologiskt, historiskt och etnologiskt material som exemplifierar den sjöhistoriska forskningen, liksom museiologiska betraktelser som redovisar utvecklingen inom till exempel utställningsverksamheten och museipedagogiken vid Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Boken är inbunden, illustrerad, samt innehåller kartor. Boken är på 268 sidor,

Mitt i strömmen är en vänbok till Lars-Åke Kvarning, tidigare chef för Statens sjöhistoriska museer.