Beställ Sjöhistoriska museet, 50 år


Författare: Gösta Webetterfors

Pris 100 Kr (frakt och emballagekostnader tillkommer)

Femtio år av sjöhistoria

Sjöhistorisk årsbok 1988-1989. Boken är inbunden och på 215 sidor, med illustrationer.

Ur innehållet.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum 75 år av Gösta Webe, Sjöhistoriska museet 50 år av Gunnar Nordlinder, ”Det förnämsta utställningsföremålet – Ragnar Östbergs byggnad för Sjöhistoriska museet av Fredric Bedoire, Teknikhistoriska synpunkter på några äldre fartygsmodeller av Jan Glete, En maskinmodell – ångaren Sonjas trippel av John E Persson, Galjonsbilder och annan fartygsdekor av Hans Soop, Från solsten till satellitnavigation av Sibylla Haasum, Varv och skeppsbyggeri i utställningarna av Klas Helmerson, Slaget vid Hogland 1788 – ett tvåhundraårsminne i museets samlingar av Gunnar Gradin, Biblioteket och dess samlingar av Stefan Andersson, Föremål på papper – arkivets bakgrund och bestånd av Åsa Arnö, Museet och marinarkeologi – ett historiskt perspektiv av Carl Olof Cederlund samt I fältet. Maritim etnologi och fältforskning av Anders Björklund.