Pansarfartyg åt Sveriges flotta


Författare: Anders Sandström

Pris: 40 Kr (frakt och emballagekostnader tillkommer)

Endast ett fåtal kvar

Pansarfartyg åt Sveriges flotta är en studie av flottan och striden om F-båten 1906-1909. Under åren före första världskriget uppstod en intensiv debatt om försvarsfrågan. När regeringen beslöt att skjuta upp bygget av den planerade ”F-båten” – ett pansarskepp av större, förstärkt konstruktion, togs initiativ till en insamling av privata medel för att bekosta projektet. Den så kallade Pansarbåtsinsamlingen drog snabbt in mer pengar än vad någon räknat med, och 1912 kunde en beställning läggas på det största och tyngsta svenska örlogsfartyget dittills. Boken är på 235 (+3) sidor och fotoillustrerad samt försedd med förlagsband.(ett klassiskt hårdband där omslagets grafik trycks på ett skyddsomslag som viks över omslaget).