Svensk sjöhistorisk bibliografi 1946 – 1964 del 1


 

Författare: Helena Grönquist-Franzén

Pris 100 Kr (frakt och emballagekostnader tillkommer)

Sjöhistoria och dykerihistoria är ofta tätt sammanflätade med varandra, se förlisningen och bärgningen av regalskeppet Vasa samt förlisningen och bärgningen av Södra Sverige som exempel på detta. I båda fallen har de uppmärksammast sjöhistoriskt, dykerihistoriskt har de krävt idérikedom och nytänkande för att kunna genomföras. I boken Svensk Sjöhistorisk bibliografi del 1 täcks tidsperioden 1946 – 1964. 3 900 artiklar och boktitlar ur den svenska utgivningen av böcker samt artiklar i tidskrifter och årsböcker i skilda ämnen inom det maritima området från denna tid redovisas i boken.