Svensk sjöhistorisk bibliografi 1946 – 1964 del 2


 

Författare: Helena Grönquist-Franzén

Pris: 40 Kr (frakt och emballagekostnader tillkommer)

Fortsättningen av Svensk sjöhistorisk bibliografi 1946 – 1964 del 1. Del 2 samma ämne men består av ytterligare drygt 10 000 titlar av svensk maritim historisk utgivning. Liksom del 1 är den inbunden och och försedd med illustrationer. Båda böckerna är på knappt 500 sidor. Det bör också nämnas att böckerna ingår i en serie som täcker svensk maritim historisk utgivning från 1800 till 1996.