Furstens fartyg


Författare: Jonathan Adams, Johan Rönnby

Pris 100 Kr (frakt och emballagekostnader tillkommer)

Boken berättar om ett tungt lastat örlogsfartyg som i början av 1500-talet förliste i Stockholms skärgård. I boken får vi följa de marinarkeologiska undersökningar av vraket. men vi informeras också om skeppets konstruktion och bestyckning och om det samhälle och den person som skeppet en gång i tiden tillhörde.