Dagordning


Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Ideella föreningen Svensk Dykerihistorisk Förening Org.nr 8024228457

Redovisningen omfattar

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsberättelse

Slutord

Resultaträkning

Balansräkning

Noter