Dykningens Historia, del 10


I del 10 tar vi oss från 1990 – 2018.

( En god källa vid skapandet av denna kronologi har varit SPUMS Journal Volume 29 No.2 June 1999. Spums Archive

Om du har rättighet till någon av de bilder som använts för att illustrera materialet ber vi dig kontakta oss via vårt kontaktformulär, så skall vi ge dig kredit för bilden, alternativt ta bort den om du så önskar.)

1990 MO-1

Den svenska hjälmtillverkaren Sjöteknik från Nynäsham utvecklade hjälmen MO-1 för Svenska Marinen. Konstruktör var Mats Odenstig. Endast två hjälmar såldes utanför marinen.

Hjälmen används i kombination med en AGA-demandregulator. Hjälmen sätts inte fast mot dräkten med en bröstplatta. I stället har den på insidan ett justerbart pannband som styrs med en ratt på hjälmens baksida. Hjälmen är utrustad med hörselskydd (Peltor) med inbyggda högtalare. Hjälmen tillverkas inte längre129.

1992 Comex Hydra 10

Comex

Vid en experimentdykning i kammare hos företaget COMEX 1992 nådde man 701 m. Dykningen ingick i en serie experiment för att utröna effekterna av extremt höga tryck på människan. Genom att använda en blandning, ”hydrelium” bestående av hälften helium och hälften vätgas (hydrogen) med en liten c:a 1% syrgas (oxygen) kunde man erbjuda försökspersonerna en gas som var mer lättandad än rena helioxblandningar på det djupet. Tyvärr är vätgas så sövande att man inte kunde använda högre koncentrationer än man gjorde och det faktum att det var bara en av de tre försöksdykarna som tålde att gå till rekorddjupet talar för att narkospåverkan var stor.

Detta experimentdyk är än idag 2020, det djupaste som genomförts. Orsakerna bakom det faktum att ”rekordslagning” i djupa kammardyk har upphört har flera orsaker.

– ROV-tekniken har förbättrats så mycket att man inte behöver utsätta dykare för de risker det innebär att arbeta på stora djup.

– Vid Hydra 10 visade det sig att man närmat sig gränsen för vad människan kan klara vad avser andning och fysisk prestation under höga tryck även om man använde optimala gasblandningar som innebar stora tekniska utmaningar, bland annat explosionsrisker vid läckande hydrogen130.

1996 Andreas Fahlman, Susan R Kayar

Andreas Fahlman Susan R Kayar

I en serie försök vid Naval Medical research Center i Bethesda, USA, på 1990-talet testade Fahlman tillsammans med Susan R Kayar möjligheten att använda biokemisk dekompression genom att använda bakterier som kan omvandla molekylärt hydrogen H2 till metan CH4 . Försöken utfördes på marsvin och man lyckades visa att principen fungerade. Tanken var att man genom omvandling av, i vävnaderna löst hydrogen till metan, som har större löslighet, skulle övermättnaden av inertgas kunna sänkas så snabbt att man skulle kunna göra direktuppstigning efter längre dykning utan att riskera bubbelbildning. Som med många andra spännande projekt inom dykning så minskade intresset för dykeriforskning i och med att man upptäckte att ROV:er kunde göra en stor del av dykarnas arbete och Fahlman övergick till att studera marina däggdjur, medan Susan R Kayar avslutade sin karriär som forskare och började i stället skriva romaner, oftast med dyk- eller undervattenstema131, 132.

1996 Sylvia Earle

Filosofie doktor. Hon var länge vetenskaplig chef för National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA och är sedan 1995 forskare för National Geographic Society (NGS).[ Dessutom har hon ett eget forskningsföretag: Mission Blue, Sylvia Earle.

Earle var ledare för fler än hundra havsexpeditioner och var mer än 7000 timmar under vattenytan. Med en självkonstruerad dykardräkt nådde hon 1979 nära Oahu (Hawaii) ett djup av 381 meter, vilket är rekord för en kvinnlig dykare. Tillsammans med maken Graham Hawkes byggde Earle 1982 undervattensfarkosten Deep Rover för en person som kan dyka till 1000 meter under vattenytan. Earle använde farkosten själv i området kring Bahamas133.

2005 Madison Stewart

Sharkgirl

I dag följer andra, som australiensiska Madison Stewart – eller ”Shark Girl Madison” som hon är känd under på Instagram – i Taylors fotspår för att öka medvetenheten om riskerna för havsliv och behovet av ett hållbart hav.

Hon växte upp på en yacht på Guldkusten och tog dykcertifikat vid 12 års ålder. 2014 brjade hon med undervattensfotografering, vilket förvandlades till en passion för att rädda haven. 2017 tilldelades hon Australian Geographic’s Young Conservationist of the Year.

26 år gammal har Stewart har samlat tusentals följare på sociala medier genom att lägga ut bilder som visar henne simma med enorma hajar. Med det sociala inflytandet startade Stewart ett projekt i East Lombok, Indonesien, för att uppmuntra ett lokalt fiskesamhälle att gå från att fånga hajar till att bevara dem som turistattraktion. ”Projekt Hiu (”Hiu” betyder haj på indonesiska) använder istället hajfiskebåtar för turism, vilket gör att fiskarna kan tjäna mer pengar för att stödja sina familjer och behålla hajarna i havet. Turister som besöker East Lombok surfar också, fridyker, går på vandring och besöker den lokala byn, vilket ger mer pengar till den lokala ekonomin, förklarar hon”134.

2008 Snorklingsleden i Kollevik

En snorklingsled är en marin naturled där fridykaren kan följa en slinga ofta över grunda bottnar. På botten finns stationer med skyltar som berättar om just den typen av botten och vilket marint liv man kan tänkas se där. Sveriges första snorklingsled var den i Kollevik, Karlshamn. Leden är cirka 500 meter lång. I dag finns det ett tiotal snorklingsleder i Sverige135.

2008 Nouf Alosaimi

Född och uppvuxen i Taif, Saudiarabien, reste Nouf Alosaimi till Manchester, England, för att fullfölja sin grundutbildning i Tourism Management. 2008 fick hon hemlängtan, hon saknade solskenet och öknarna, och beslutade därför att ta en paus och åka till Sharm El Sheikh för att ”ladda batterierna”. Där anmälde hon sig till en PADI-kurs i dykning – det var första gången hon upplevde skönheten och underverken i undervattensvärlden och hon blev förtjust i dykning.

2009 reste Alosaimi tillbaka till Sharm El Sheikh och avslutade sina PADI Open Water Diver och PADI Advanced Open Water Diver certifieringar, kort därefter följt av PADI Rescue Diver-kursen 2010. Ett år senare avslutade hon sin PADI Divemaster-kurs i Jeddah, Saudiarabien Arabien. Hon bestämde sig sedan för att göra dykning till ett heltidsjobb och reste tillbaka till Sharm El Sheikh, där hon tillbringade tre år som undervattensfotograf och dykguide för turister. Hon blev stolt PADI-instruktör 2013 och har tränat andra dykentusiaster sedan dess.

– Första saudiska kvinnliga dykare

-2013 skapade Alosaimi Pink Bubbles, en kvinnlig dykgrupp för att stärka och uppmuntra saudiska kvinnor att dyka.

– Sprider medvetenhet om hajar och marint liv genom att prata vid offentliga evenemang och i TV-intervjuer.

– Deltar i dykplatsundersökning i Bay La Sun Dive Resort, Röda Havet.

– Organiserade det första evenemanget PADI Women’s Dive Day i Saudiarabien och en dykresa endast för kvinnor till Sharm El Sheikh (2017)

(PADI Women’s Dive Day hölls första gången 2015 och hålls den 20 juli varje år sedan dess. Det har vuxit till att bli världens största dykevent och hålls nu i 100 länder världen över och samlar 1000-tals deltagare.)136.

2018 NEDU

United States Navy Experimental Diving Unit, NEDU; startade sin verksamhet 1927 och är den institution där allt dykmaterial för US Navy testas innan den godkänns för användning. Här bedrivs även forskning inom olika dykrelaterade områden. De 121 specialisterna som är anställda på NEDU har en sammanlagd dykerfarenhet på mer än 1000 år. Bland dessa specialister inom olika områden finner vi bland annat svensken Dan Warkander som specialiserat sig på nedkylningseffekter och ökat andningsmotstånd vid dykning.

En av de senare testerna på NEDU genomfördes 2018 och gällde dekompressionsstopp vid långa och djupa dykningar med olika blandgaser. Testet påvisade att djupa dekompressionsstopp var farligare än grunda. Testets resultat har dock mött motstånd från flera dykorganisationer för tekniska dykare.137, 138.

Referenser

129. MO-1 Besökt 20200426.

130. COMEX Besökt 20200426.

131. Via Hans Örnhagen

132. Susan R Kayar. Visited 20200430.

134.Sylvia Earle Besökt 20200426.

135.Snorklingsleden i Karlshamn Besökt 20200426.

136 .Nouf Alosaimi Besökt 20200430.

137 .NEDU Besökt 20200523.

138 .Dan Warkander Besökt 20200523.