Dykningens Historia, del 5


I del 5 behandlar vi åren 1880 – 1915.

( En god källa vid skapandet av denna kronologi har varit SPUMS Journal Volume 29 No.2 June 1999. Spums Archive

Om du har rättighet till någon av de bilder som använts för att illustrera materialet ber vi dig kontakta oss via vårt kontaktformulär, så skall vi ge dig kredit för bilden, alternativt ta bort den om du så önskar.)

1880-talet Torsten Nordenfelt

Nordenfeldt Submarine

Första svensktillverkade ubåten

Nordenfeldt flyttade 1862 till England och hade där ett företag som importerade svenskt stål Efter likvidation av företaget 1874 började han arbeta som generalagent åt den svenska uppfinnaren och företagaren Helge Palmcrants vars främsta produkt var kulsprutor. När Palmcrants dog övertog Nordenfeldt företaget och utvecklade snabbare och kraftigare kulsprutor.

Under en resa såg Nordenfeldt den engelska prästen Garrett provköra sin ångbåtsdrivna ubåt och kontaktade honom genast. Nordenfelt var den första att inse slagkraften i kombinationen ubåt och torped. Kontrakt skrevs om att bygga en ubåt på Bolinders fabrik i Stockholm. Tanken var att sälja den till den svenska marinen. De var dock inte intresserade då ubåten visade sig vara allt för obalanserad längskepps. En förbättrad och längre ubåt byggdes därefter i England och såldes senare till Grekland. Den tredje ubåten, också byggd i England var den första ubåten bestyckad med torpeder och såldes till Osmanska riket (Reds. anm. som då, efter Storbritannien, var världens största rike. Efter första världskriget delade dock segerländerna Storbritannien, Frankrike och Ryssland upp riket mellan sig och i dag är den enda del som kvarstår Turkiet).

En fjärde ubåt konstruerades, även den i Storbritannien, för Sovjetunionens räkning. Ubåten skulle gå för egen maskin till beställaren, men i höjd med Jylland gjorde man en felnavigering, varvid ubåten gick på grund och sjönk, vilket ledde till att beställaren vägrade betala. Det hela medförde i förlängningen till att Nordenfelt gick i personlig konkurs, han flyttade då till Frankrike där han i Paris grundade företaget Société Nordenfelt, som utvecklade mekanismen till den välkända artilleri-pjäsen Canon de 75 mle 1897. 1903 pensionerade sig Nordenfelt och flyttade tillbaka till Sverige 53, 54, 55.

1880-1910 Säkerhet

Ytterligare säkerhetsanordningar lades till dykhjälmar. Dessa inkluderade;

– en ventil som reglerade mängden luft i hjälmen/dräkten.

– en ”nick-ventil” som gjorde det möjligt för dykaren att släppa luft från hjälmen vilket gav viss kontroll över flytkraften.

– en backventil som förhindrade luft att gå bakvägen, upp i luftslangen, om den skulle gå av eller lossna vid en punkt grundare än dykaren.

 • – en handmanövrerad ventil som gjorde det möjligt för dykaren att ta in havsvatten i munnen som han sedan spottade ut på insidan av ”fönstret” för att skölja bort imma56.
 • 1889 EW Moir

  När engelsmannen EW Moir blev ny överintendent över byggandet av tunneln under Hudsonfloden konstaterade han att 25 procent av de som drabbats av tryckfallssjuka, anlade han en ”medicinskt sluss”, en kammare som medgav långsam sänkning av trycket när arbetarna skulle lämna kassunen. Han införde även rekompression som behandlingsmetod. Rekompressionen innebar att den drabbade sattes i hälften till 2/3 av det maxtryck han varit på i 25 – 30 minuter, följt av en dekompression på 0,7 bar per minut.

  Efter att Moir infört detta intäffade ytterliggare 120 fall av tryckfallssjuka, men enbart två ledde till dödsfall.. Moir publicerade inte sina rön förrän 1896, och hans metod blev snabbt standard vad det gällde arbete under tryck. Moir hade med denna metod inlett vad som skulle leda till en effektiv behandling av tryckfallssjuka57.

  1893 Louis Boutan

  Redan 1871 beskriver fransmannen Ernest Bazin hur man skall kunna fotografera under vatten. Huruvida hans koncept kom till användning vet man dock ej. Louis Boutan var zoolog och fascinerad av undervattensvärlden. Vid ett besök på ett laboratorium i Banyus-sur-Mer fick han låna deras dykutrustning och började därefter fundera på hur han skulle kunna fotografera under vattnet. Tillsammans med sin bror Austin konstruerade han ett uv-fotograferingssystem 1890 och han räknas därefter som uv-fotograferingens fader. 1898 publicerade han världens första bok om undervattensfotografering,  La Photographie sous-marine et les progrès de la photographie.

  1899 tar Boutan bilder under vattnet med hjälp av elektriska blixtar.


  1900 lyckas Boutan med att sänka ner en fjärrutlöst kamera och blixtar och ta en lyckad bild från 50 m djup, det är resultatet efter flera års experimenterande med UV-blixtar och det dröjer 40 år innan någon annan lyckas ta ett fotografi på samma djup. År 1900 avslutar också Boutan sina experiment med undervattensfotografering.

  Vid världsutställningen i Paris 1900 visades bland annat Boutans bilder från havet58, 59.

  1894 Buchanan & Gordon

  De två australienska uppfinnarna Buchanan och Gordon specificerar en ”djuphavsdräkt”. Ritningarna skickas till Siebe i London som får i uppdrag att tillverka utrustningen. Buchanan-Gordon-utrustningen består av en kopparjacka med hjälm, ärmar, kroppsdel och ben. Det är gjord av spiralfjädrar, inbäddade i ett patenterat material som motstår vattentrycket. Dess vikt är 178 kg.

  Enligt Buchanan-Gordon är det en ordentligt utrustning som passar alla dykares storlek. De menar också att deras utrustning möjliggör för pärl- och svampdykare att arbeta under långa perioder på djup ner till 55 meter och mer om det skulle behövas60

  1897 Per Aron Waller

  Ångfartyget Södra Sverige var ett av dåtidens främsta fartyg, byggd 1871. Hon avreste från Stockholm med destination Västervik den 25 septemeber 1895. I Nämndöfjärden gjorde kaptenen en missbedömning av sin position, ändrade kurs och gick med 12 knops fart på grundet Franska stenarna. Fartyget gled av och började snabbt sjunka.

  Dykare som gick ned vid grundet fann inte skeppet, det hade när det sjönk drivit iväg med strömmarna. Med hjälp av en specialgjord magnet lyckades man senare hitta vraket längre ut i fjärden på 57 meters djup. Det ansågs vara alldeles för djupt för att dykare skulle kunna användas för bärgningsarbetet. Ingenjören Per Aron Waller hade dock en ide om att bygga en lång tub, den “Wallerska tuben” för att slussa ner dykarna till vraket. Tubens längd var 30 meter och diametern 65 centimeter. I nederdelen låg själva arbetskammaren men en diameter av 130 centimeter samt i botten försedd med en ballast bestående av kanonkulor och sju ton tackjärn.

  Det var ingen som var villig att satsa pengar på idén. Waller erbjöds dock av rederiet att få halva skrotvärdet samt om han så ville, köpa fartyget vid en lyckad bärgning. Bolaget Octopus bildades och 1897 lyckades man med hjälp av den Wallerska tuben och pontoner bärga vraket. Efter att fartyget tätats och förts in till Stockholm firade man stort på Hasselbacken den 3 juni 1897. Menyn bestod av 9 olika rätter och till detta serverades 5 olika viner 16.

  Södra Sverige visades upp i sitt bärgade skick på Stockholmsmässan 1897. Kung Oscar II besökte skeppet och dekorerade senare Waller för att han kommit på hur man skulle bärga sjunkna skepp från stora djup.

  Södra Sverige restaureades av rederiet och sattes 1898 i trafik på linjen Stockholm – Kristiania (Oslo) och fanns kvar i rederiet fram till 1946, varefter hon såldes till den internationella flyktingorganisationen för judars återvändande till Palerstina. 1949 höggs fartyget upp och skrotades i den israeliska staden Haifa.

  Den Wallerska tuben delades efter den lyckade bärgningen i två delar. Ena delen blev skorsten på Wicanders korkfabrik på Söder och den andra halvan användes som kulvert i en av Stockholms förorter.

  Waller själv övergick 1901 till att bli vad som på den tiden kallades korrespondentlärare och som idag kallas distanslärare61, 62, 63.

  1900 Leonard Hill

  Leonard Hill demonstrerar experimentellt med en groda som testdjur, att dekompression orsakar bubblor och att dessa försvann vid rekompression64.

  Heller, Mager och von Schrotter rekommenderar en linjär dekomprimering av 1 atmosfär per var 20 minut i boken ”Luftdruck-Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der sogenannten Caissonkrankheit” 65.

  1904 Hajen

  Sverige var bland de första länderna i världen att anskaffa en ubåt. Hajen, senare omdöpt till Ub no 1 sjösätts den 16 juli 1904. Själva ubåten tillverkades under största sekretess på Örlogsvarvet i Stockholm, medan periskopet, som inte fanns med på originalritningarna66,67, tillverkades av Officine Galileo i Florens. Hajen drevs ursprungligen av en fotogenmotor på 200 hästkrafter med tändkulor, som via en generator gav ström åt en elmotor som användes för att driva ubåten under vattnet. Vid en ombyggnad 1916, då även skrovformen förändrades för att förbättra ubåtens ytegenskaper byttes tändkulemotorn ut mot en dieselmotor varigenom man slapp bekymret med förvärmning av tändkulorna, vilket påtagligt hade försämrat atmosfären i ubåten68.

  Hajen hade en längd av 23,3 meter och bredden 3,6 meter, varken toalett eller värmeanläggning fanns ombord. Torpedtuben var 45 centimeter och u-båten bar tre torpeder Toppfarten i ytläge var 9,5 knop och i dykläge 6,5 knop. Operationstiden under vatten var cirka 13 timmar och max dykdjup 30 meter. Hajen hade plats för 8 – 12 personers besättning68. Hajens första kapten var J. Widlund69.

  Det fanns lite oro över hur denna nya typ av fartyg skulle ses av sjöofficerarna, men oron var obefogad. ”Svenska sjöofficerare såg ubåten som en torpedbåt som kunde dyka”70.

  Hajen avrustades definitivt 1919 och utrangerades 1922. Numera är u-båten ett museifartyg och finns i en tillbyggnad till Marinmuseum i Karlskrona.

  (Reds. anm. Hajen byggdes inte långt från platsen där Dyktankhuset senare placerades.

  Obekräftade uppgifter gör gällande att England menade att det var ”osportsligt” att inte visa vilken nation man tillhörde och krävde därför att ubåtar skulle förses med mast och nationsflagga.)

  1908 JS Haldane, Boycott och Damant

               JS Haldane 1910.

  JS Haldane, Boycott och Damant publicerade ”Förebyggande av sjukdom beroende av komprimerad luft”. De rekommenderade arrangerade dekompressionsstopp. Dessa tabeller blev accepterade av Royal Navy och användes för dyk ner till 61 meter71.

  1909 Dräger

  Dräger börjar sin bana 1889 som tillverkare av utrustning för ölindustrin. Den första produkten var en patenterad ventil som möjliggjorde kontrollerad frisättning av koldioxidgas för ölkranar.

  Roth-Dräger-bedövningsapparat släpptes 1902, vilket för första gången möjliggjorde en säker, exakt proportionering av syre och eter under operation. Dräger utvecklade också en andningsapparat för användning vid katastrofer som gruvolyckor, kallad andningsskyddsanordning 1904/1909. År 1907 släppte företaget pulmotorn, som var den första ventilatorn som någonsin producerats, vilket möjliggjorde pumpning av luft till lungorna hos dem som var i behov av återupplivning. Detta ledde snabbt till det första halvslutna dyksystemet med två syrecylindrar och ett koldioxidfilter (alkalisk patron). Dykaren kunde hålla sig under vattnet i upp till 40 minuter utan lufttillförsel från ytan72.

  1910 Emil Carlsson

  Carlssonhjälmen

  1910 öppnar dykaren Emil Carlsson sitt företag och namnger det till Dykerifirma Emil Carlsson. 15 år senare bygger Emil Carlsson ett nytt hem för sin familj och en ny verkstad på Falugatan 7 i Stockholm. Då byter han också företagets namn till Dykerifirma Emil Carlsson & Son AB.

  Ursprungligen fortsatte Carlsson produktionen av de så kallade ”pott”-hjälmarna som Lindqvist tillverkat, men 1940 publicerar Carlsson en katalog för att fira ”30 år i dykbranschen” och i denna katalog visar han sina första 12-bultshjälmar.

  Carlssons ”potthjälmar” brukade vara mycket vanliga i Skandinavien och användes fram till 1998. Nu börjar de bli sällsynta och priserna går upp bland samlare.

  Straxt efter andra världskriget levererade Carlsson 7 dykutrustningar till Polen. Dessa hjälmar hade designats med både en 4-bults halsring och en 12-bults bröstplatta. Dessa extremt sällsynta hjälmar har dykt upp på marknaden i antal som överstiger den ursprungliga kvantiteten som tillverkades. En del forskning i Polen gav att en grupp verkstäder hade kontraktats av en herr Rybicky, ägaren till ett tekniskt dykföretag i Gdynia, för att bygga delar för dykhjälmar åt honom. Dessa delar monterades i Gdynia och hjälmarna såldes som äkta antikviteter genom tyska återförsäljare och en holländsk återförsäljare (de tillverkade och sålde Emil Carlsson hjälmar, Draeger-hjälmar, Medi-hjälmar och möjligen andra modeller också). Dessa falska 12 bults-hjälmar ser väldigt äkta ut och är väldigt svåra att känna igen som förfalskningar. Även den ursprungliga ”pott” -hjälmen har reproducerats, dessa reproduktioner gjordes för samma tyska och holländska återförsäljare på 1990-talet men de kan kännas igen på sin grova finish.

  1951 går Emil Carlsson i pension och hans svärson Fritiof Morell tar över företaget och driver det till sin död 1976. Sommaren 1976 säljs Diving Company Emil Carlsson & Son AB till dykföretaget Hajen i Uddevalla73.

  (Reds. anm. En stor fördel med system Carlsson var ”halvkostymen”. Dräkten var delad vid midjan och jackan (överdelen) tätades mot byxorna (underdelen) som var försedda med en styv ring genom en surrning med tunt hamparep. För lite äldre och korpulenta dykare var detta ett enklare sätt att klä sig än att krypa in genom den trånga halsen i Siebe-Gorman dräkten.

  I samband med förrådsrensning vid dykföretaget Hajen i Uddevalla fick SDHF tillgång till de originaldockor som Carlsson använt för att limma sina halvkostymer. Dessa dockor kan idag beskådas på Dyktankhuset.)

  1915 US Navy

  Den första US Navy-tabellen publiceras. Tabellen används för första gången vid praktisk dykning året efter vid bärgning av av ubåten F4 från 92 meters djup74.

  Referenser

  53. Via Hans Örnhagen

  54. Thorsten Nordenfelt. Besökt 202112.

  55. Bolinders. Besökt 202112.

  56. Davis RH. Deep Diving and Submarine Operations
  Part 1 and 2, 9th edition. Gwent: Siebe Gorman and Co Ltd, 1995

  57. William Moir . Besökt 20200429.

  58. Louis Boutan. Besökt 20200511.

  59. Encyclopedia of Nineteenth-Century PhotographyBesökt 20200511.

  60. Buchanan-Gordon. Besökt 20200428.

  61. . Besökt 20210188.

  62. Per Aron Waller. Besökt 20210188.

  63. Herman A. Ring. The Salvage of the steamer Södra Sverige, 1897 (nytryck av SDHF 2020).

  64. Behnke A. Some early studies of decompression. In The Physiology and Medicine of Diving and Compressed air work. Bennett PB and Elliott DH. Eds. London: Balliere Tindall Cassell, 1969; 226-251.

  65. Boycott AE, Damant JCC and Haldane JS. The prevention of compressed air illness. J Hygiene 1908, 8: 342-443

  66. Hajen. Besökt 20200428.

  67. Granholm Fredrik, (författare) Marinlitteraturföreningen (utgivare) ISBN 9185944408 Publicerad: Stockholm : Marinlitteraturföreningen. 2003.

  68. Halldin, Gustaf, Från Hajen 1904 till Hajen 1954 : minnesskrift till ubåtsvapnets femtioårsjubileum, Allhems förlag, Malmö, ISBN saknas.

  69. Hajen. Besökt 20200428.

  70. Hajen. Besökt 20200428.

  71. Linderoth. Besökt 20200428.

  72. Dräger. Besökt 20200428.

  73. Emil Carlsson. Besökt 20200429.

  74. Schaepfer K. Air embolism following various diagnostic or therapeutic procedures in diseases of the pleura and the lung. John Hopkins Hospital Bulletin, 1922; 33: 321-330