Dykpionjärer


1962 började det amerikanska bolaget Phillips Petroleum intressera sig för Nordsjön varvid Norge genast hävdade norska statens egendomsrätt till kontinentalsockeln och dess resurser. 1968 fann Phillips Petroleum till slut olja, men norska staten ville inte låta stora oljebolag roffa åt sig allt så man bildade Statoil (i dag Circle K och ägt av ett kanadensiskt företag). Att bygga upp ett oljeproducerande bolag är dock kostsamt, speciellt när oljan finns på stort djup under havsbotten, så den norska regeringen vände sig till den svenska regeringen och föreslog ett byte. Sverige skulle bli hälftenägare i Statoil mot att Norge blev hälftenägare i Volvo. Både Volvos aktieägare och svenska regeringen vägrade, aldrig att man skulle skänka bort hälften av riksklenoden Volvo mot delägande i ett bolag som i stort sett bara existerade på pappret. Ett beslut som man säkert ångrade senare. Enligt Pehr G Gyllenhammar, dåvarande chef för Volvo, visade beräkningar att ett fullbordat avtal varit värt 700 miljarder kronor för Volvo.

Det fanns dock svenskar som hjälpte till att bygga upp Norge till ett av världens rikaste länder, det var människor som tog chansen att börja jobba med att svetsa ihop pipelines som skulle leda oljan till land. Dyksäkerheten var eftersatt och ofta räckte det med att ha ett sportdykarcertifikat för att få börja jobba som dykare. Hör två svenskar som var med berätta om hur det var att jobba som djuphavsdykare i Norge på 1970-talet. Programmet sändes första gången på Sveriges Radio 2012.