Improvments in Diving Dresses and other Apparatus for working under water


Författare: JOHN WILLIAM HEINKE

Pris 100 Kr (frakt och emballagekostnader tillkommer)

Obs! Engelsk text

 Trycket kallat Improvements in diving dresses, and other apparatus for working under water (1856) bygger på protokoll från förfaranden i instutionen för civilingenjörer och avhandlar dykningens tidiga historia samt den fortsatta industriella utvecklingen av tungdykeriet i England, från 1835 och tio år framåt. De hänger samman med vad som har kallats ”Operations at Spithead” som företogs för att rensa upp inseglingslederna och hamnen i Portsmouth. Arbetet började 1839 och pågick under fem säsonger och sysselsatte både civila dykare, gruvarbetare och Sappers (En sapper, även kallad stridsingenjör, är en kombattant eller soldat som utför en mängd olika militära ingenjörsuppgifter, såsom att bryta befästningar, rivningar, brobyggande, lägga eller röja minfält, förbereda fältförsvar samt väg- och flygfältskonstruktion och reparation) från brittiska Royal Navys ingenjörstrupper.