Marinen 500 år


Dyktankhuset räddades från rivning 1979 och står säkert kvar.

2022 har även karolinerna sällat sig husets försvarar.

(Foto: Kent Forsén i samband med Marinen 500 år)