Rapporten, Vraket vid Jutholmen


Författare: Kaijser och Cederlund

Pris 20 Kr (frakt och emballagekostnader tillkommer)

Rapporten Vraket vid Jutholmen beskriver dokumentation, fynd och föremål från en av de största marinarkeologiska utgrävningar som gjorts i Sverige. Delen om last och utrustning, skriven av Ingrid Kaijser och delen om fartygets byggnad, skriven av Carl Olof Cederlund.

 Jutholmsvraket är resterna efter ett oidentifierat handelsfartyg från 1600-talet. Vraket är ett så kallat flöjtskepp eller en flöjt, ett flatbottnat, tungt och fylligt handelsfartyg av en typ som var vanlig på 1600-talet, framförallt i Nederländerna. Som ett experiment förlängde man ett befintligt skepp 1588 från längd-bredd förhållande 4:1 till 6:1. Vilket gav flöjtskeppen dess karikaristiska päronform och smala däck, Riggen liknade den på andra samtida tremastare. Valet av denna form var rent ekonomiskt, tullar som togs ut vid sundet mellan Danmark och Sverige var beräknad på bredden på skeppets övre däck.

Flöjten var särskilt lämpad för kommersiell sjöfart och var vanlig i handeln på Östersjön, eftersom fartygstypen var grundgående samt för att den krävde färre besättningsmän för att segla (ca 7 man mot ca 30 man för andra typer av skepp med liknande mått).