Signallinan, äldre nummer


Signallinan/></figure><p></p><p>Författare: SDHF</p><p>Pris 20 kr</p><p>Signallinan är SDHF:s populära medlemstidning (pappersutgåvan) som utkommer med två nummer per år. Tidningen innehåller intressanta artiklar om dykpionjärer, äldre dykutrustning och allt som berör dykeriverksamhet och SDHF, men även till viss del ubåtar och andra undervattensfarkoster. Till skillnad från den digitala versionen som publiceras ett år efter utgivningen får du som medlem pappersversionen av Signallinan direkt vid utgivning.</p><p>För en förteckning över innehåll i Signallinan se <a href=Signallinan