Styrmötesprotokoll 2020-10-27


DNR 85 2020-10-27 ÅRSMöTESPROTOKOLL, SYNPUNKTER. Pär Svensson-Bert Westenberg