Utgående 2021


Generic selectors
Endast exakta matchningar
Sök i rubriken
Sök i innehåll
Post Type Selectors

Om du saknar något, några diarienummer, sök ovan eller titta i Inkommande 2021

Inkommande Utgående

DNR 393 2021-12-31 HEMSIDAN – SDHF_s webbsida

DNR 390.1 2021-12-22 Signallinan

DNR 390 2021-12-28 SDHF – HEMSIDA – MARKNADSFÖRING – En tanke, Pär Svensson

DNR 387 2021-12-24 JULHÄLSNING – Happy Holidays and Happy Dives

DNR 384 2021-12-22 SIGNALLINAN

SAMLINGSSIDA”SAMLINGSSIDA DNR 383 2021-12-22 SDHF DIVERSE JULHÄLSNING, Bert Westenberg

DNR 377 2021-12-10 Signallinan 48 tryckoffert

DNR 371 2021-12-08 CLASSIC DIVER

DNR 369 2021-12-05 VISNING AV DYKTANKHUSET fråga från Tekniska museets vänner

DNR 369 2021-12-05 VISNING AV DYKTANKHUSET

DNR 367 2021-12-06 DIARIEFÖRING AV PROJEKTET VISION FRAMTIDEN

DNR 366 2021-12-05 STYRELSEN – VAL AV NY SEKRETERARE KOMMANDE ÅRSMÖTE

DNR 365.1 2021-12-05 SSDF PÅ SKÄRGÅRDSMÄSSAN, bilaga

DNR 365 2021-12-05 SSDF PÅ SKÄRGÅRDSMÄSSAN

DNR 361 2021-12-02 EVENT I FINLAND 2022

DNR 360.3 2021-12-11 NOMINERING AV HEDERSLEDAMOT

DNR 360 2021-12-03 NOMINERING AV HEDERSLEDAMOT

DNR 360.1 2021-12-02 NOMINERING BILAGA, nominering Berndt Lennholm

DNR 360 2021-12-03 NOMINERING AV HEDERSLEDAMOT

DNR 359.1 2021-12-02 SDHF GUIDFÖRTECKNING BILAGA

DNR 359 2021-12-02 SDHF GUIDFÖRTECKNING

DNR 358.1 2021-12-01 GÅVA. DYKKEHISTORISK SELSKAB 25 ÅR

DNR 358.1 2021-12-01 GÅVA. DYKKEHISTORISK SELSKAB 25 ÅR

DNR 358 2021-12-01 JUBILEUMSBOK DYKKEHISTORISK SELSKAB 25 ÅR

DNR 357 2021-12-01 SKÄRGARDSMASSAN 28-30-maj 2021

November

DNR 351.1 2021 11 30 ALLMÄN INFO SDHF DYKTANKHUSET

DNR 351 2021 11 30 ALLMÄN INFO SDHF DYKTANKHUSET

DNR 350 2021-11-29 VISNING VRAK MUSEUM OF WRECKS Birgitta Forsén

DNR 349 2021-11-29 FÖRSÄLJNING ALLMÄN INFO

SAMLINGSSIDA DNR 348 2021-11-29 AVTAL SMTM SDHF FÖRSLAG

DNR 347.1 2021-11-30 EVENT – Schedule for HTG Events in 2022

DNR 347 2021-11-30 EVENT – Schedule for HTG Events in 2022

DNR 346 2021-11-30 DYKERIHISTORISK TRÄFF – FINLAND

DNR 345 2021-11-29 INFO ROLF ÅHRMAN

DNR 342 2021-11-25 ARBETSAM – tips om nytt stöd att söka för ideella föreningar och allmännyttig stiftelse

DNR 341.1 2021-11-25 FöRNYELSE AV ABONNEMANG BILAGA FAKTURA

DNR 341 2021-11-25 FÖRNYELSE AV ABONNEMANG förnyelse av sdhf.se och nya priser

DNR 340 2021-11-24 BESTÄLLNING ARTIKLAR, Thomas Hallén

DNR 338.1.1 2021-11-23 MEDLEMSSKAP SDHF inbjudan glöggträff

DNR 338 2021-11-23 MEDLEMSSKAP SDHF, Robert Westerberg

DNR 337 2021-11-23 DYKMÄSSAN 2022

DNR 335 2021-11-21 SDHF DIARIUM

DNR 334 SAMLINGSSIDA YOUTUBE-KONTO

DNR 332 2021-11-16 PIKETRÖJOR BESTÄLLNING Tomas Jangvik.

DNR 329.1 2021-11-09 DIGITALISERING AV FILMER BILAGA.

DNR 329 2021-11-09 DIGITALISERING AV FILMER AMF RAPPORT

DNR 328 2021-11-09 STUDIEBESÖK MED ANLEDNING AV FILMNING PER BRAHE 1922

DNR 327.2 2021-11-17 ELSANERING – ÅTERSTÄLLNING

DNR 327.1 2021-11-11 ELSANERING – ÅTERSTÄLLNING, återställa föremål efter elinstallation

DNR 327 2021-11-12 ELSANERING – ÅTERSTÄLLNING, Hans Örnhagen

DNR 326.1 2021-11-17 NYCKEL TILL DTH

DNR 326 2021-11-13 NYCKEL TILL DTH

DNR 324.2 2021-11-16 FAKTURAMALL, bilaga

DNR 324.1 2021-11-16 BREVMALL, bilaga

DNR-324-2021-11-16-BREVMALL-FAKTURAMALL.pdf?media=1719714100

DNR 322 2021-11-11 SKEPPSGÅRDEN ÅRSMÖTE – ändrad lokal årsmöte …

DNR 321.2 2021-11-09 PIKETRÖJOR BESTÄLLNING, Tomas Jangvik

DNR 321.1 2021-11-08 PIKETRÖJOR OFFERT BILAGA

DNR 321 2021-11-16 PIKETRÖJOR BESTÄLLNING, Tomas Jangvik-Stefan Jonsson. SAMLINGSSIDA

DNR 320.2.1 2021-11-16 COX-FILMENi bild för hemsidan

DNR 320.2 2021-11-18 COXFILMEN HEMSIDA

DNR 320.1 2021-11-15 COX FILMEN OCH NYCKELFRÅGAN, Tomas Jangvik, Birgitta Forsén

DNR 320 2021-11-08 COX-FILMEN, Tomas Jangvik

DNR 319 2021-11-08 BOKNING VISNING DTH -Tekniska museets vänner

DNR 318.1 2021-11-09 ARBETE I DTH RAPPORT

DNR 318 2021-11-09 ARBETE I DTH RAPPORT

DNR 317 2021-11-09 AUKTIONER – Nation’s Attic

DNR 316 2021-11-07 MARSTRANDSMÖTET, Birgitta Forsén

DNR 315.1 2021-11-04 DEKALER – OFFERT

DNR 315 2021-11-04 DEKALER – OFFERT, Tomas Jangvik

DNR 314 2021-11-03 SDHF INFO KALLELSE STYRELSEMÖTE, Birgitta Forsén

DNR 313.2 2021-11-09 ROV NDE, Hans Örnhagen

DNR 313.1 2021-11-07 ROV NDE, Hans Bohlin

DNR 313 2021-11-01 ROV NDE, Hans Bohlin, Staffan von Arbin

DNR 312 2021-11-05 HDS Conference Saturday 6th November

DNR 311 2021-11-03 RAÄ PÅMINNELSE DIGITALISERING – diarienummer RAA-2021-262

DNR 310 2021-11-01 SIGNALLINAN, Staffan von Arbin

Oktober

DNR 309 2021-10-26 AVTAL WEBMASTER, Pär Svensson för 2022

DNR 308.1 2021-10-30 COX GUN-FILMEN

DNR 308 2021-10-29 COX-GUN FILMEN, Tomas Jangvik, Birgitta Forsén

DNR 307.2 2021-10-28 FAKTURA Storstockholms Brandförsvar

DNR 307.1 2021-10-28 DAGRAPPORT – besök 26 okt

DNR 307 2021-10-28 SAMLINGARNA – Rapport efter studiebesök mm, Lars Gustafsson

DNR 306 2021-10-28 TUNGDYKNING, Birgitta Forsén, Roland Thörnquist

DNR 305 2021-10-27 UNDERCURRENT – Fighting the Lionfish …

DNR 304 2021-10-26 SDHF, GLÖGGTRÄFF, inbjudan till glöggträff

DNR 303.2 2021-10-30 ROV – NDE OFFSHORE V8, Hans Bohlin, Staffan von Arbin

DNR 303.1 2021-10-27 ROV NDE OFFSHORE V8, TACKBREV Birgitta Forsén

DNR 303 2021-10-25 ROV – NDE OFFSHORE V8, Anders Strand, Hans Bohlin, Hans Örnhagen

DNR 302 2021-10-25 LÅN AV TUNGDYKARDRÄKT 2022, Bernt Johanson

DNR 301 2021-10-18 VISNING AV DTH – 2021-11-20 , Henrik Rundquist

DNR 300 2021-10-23 UNDERCURRENT

DNR 299 2021-10-22 INTERNATIONAL CLASSIC DIVING – Next year …

DNR 298 2021-10-22 HDS – We just published a new blog article

DNR 297.1 2021-10-21 GLÖGGTRAFFEN

DNR 297 2021-10-21 GLÖGGTRÄFFEN SYNPUNKTER, Birgitta Forsén-Bert Westenberg

DNR 296.1 2021-10-20 Digitalisering film innehåll 16 mm filmer

DNR 296 2021-10-20 DIGITALISERING FILM sammanstallning kostnad filmer

DNR 295 2021-10-21 GOOGLE STREET VIEW Google Street View i Stockholm 2021

DNR 294.1 2021-10-20 SDHF ARBETSDAG, arbetsdag 6 november

DNR 294 2021-10-20 SDHF ARBETSDAG, arbetsdag 6 november

DNR 293.1 2021-10-19 SJÖGÅRDEN-Det händer i Sjögården okt 2021

DNR 293.2 2021-10-19 SJÖGÅRDEN – inbjudan årsmöte 2021

DNR 293 2021-10-19 SJÖGÅRDEN ÅRSMÖTE

DNR 292 2021-10-18 VINTAGE DIVING EVENT – Vintage Diving Event HDSES Spain 2021

DNR 291 2021-10-18 SDHF DYKTANKHUSET VISNING – möjlig visning 20 november

DNR 290 2021-10-18 UNDERCURRENT …

DNR 289.2 2021-10-17 SDHF INFO avtal webmaster

DNR 289.1 2021-10-17 SDHF INFO Dykkehistorisk Selskab

DNR 289 2021-10-17 SDHF INFO, Birgitta Forsén

DNR 288.1 2021-10-16 BELYSNING DYKTANKHUSET

DNR 287 2021-10-15 ROV NDE OFFSHORE V8

DNR 286 2021-10-13 ROV NDE OFFSHORE V8 Hans Örnhagen

DNR 282 2021-10-05 TUNGDYKARHJÄLM

DNR 282.5 2021-10-05 TUNGDYKARHJÄLM

DNR 282.3 2021-10-05 TUNGDYKARHJÄLM

DNR 282.2 2021-10-05 TUNGDYKARHJÄLM

DNR 282.1 2021-10-05 TUNGDYKARHJÄLM

DNR 281 2021-10-05 DYKTANKHUSET ÖPPETHÅLLANDE – AW-RÖJDYK

DNR 280 2021-10-04 FAHNEHIELM, DET HERALDISKA VAPNET

DNR 279.1 2021-10-05 BOKNING DYKTANKHUSET, AW RÖJDYK, Birgitta Forsén-Lars Gustafsson

DNR 279 2021-10-04 BOKNINGEN DYKTANKHUSET – AW RÖJDYK, Tommy Carlsson – Lars Gustafsson

278.2 2021-10-03 HEMSIDAN LAYOUT SYNPUNKTER, Bert Westenberg, Tomas Jangvik, Hans Örnhagen

DNR 278.1 2021-10-03 HEMSIDAN LAYOUT SYNPUNKTER

DNR 278 2021-10-03 HEMSIDAN LAYOUT SYNPUNKTER

DNR 277.1 2021-10-01 FAHNEHIELM HJÄLMEN – LÅNEAVTAL

DNR 277 2021-10-01 FAHNEHIELM HJÄLMEN – LÅNEHANDLING

September

DNR 275 2021-09-29 RAPPORT ÖPPETHÅLLANDE SDHF

274.2?media=1719714100 2021-10-05 ROV – NDE OFFSHORE V8, Hans Örnhagen

DNR 274.1 2021 09-28 ROV NDE OFFSHORE V8, TEXT OCH FOTO

DNR 274 2021-09-28 ROV NDE OFFSHORE V8

DNR 271 2021-09-20 ROV NDE OFFSHORE V8, Birgitta Forsén-Anders Strand

DNR 270 2021-09-20 HEMSIDAN UPPDATERING

DNR 269 2021-09-20 GUIDER SDHF lördag 25 och 26

DNR 268 2021-09-20 DYKTANKHUSET EL, Birgitta Forsén-Björn Hedin SMTM

DNR 267 2021-09-16 ÖPPETHÅLLANDE DYKTANKHUSET, Tomas Jangvik

DNR 266 2021-09-16 ALLMÄNN INFO, SDHF

DNR 265 2021-09-15 HEMSIDAN UPPDATERINGDIARIET

DNR 264 2021-09-14 HEMSIDAN UPPDATERING DIARIET

DNR 263 2021-09-12 HEMSIDAN UPPDATERING DIARIUM, SDHF

DNR 262.3 2021-09-11 MÄSSOR 3

DNR 262.2 2021-09-11 MÄSSOR 2

DNR 262.1 2021-09-11 MÄSSOR 1

DNR 262 2021-09-11 MÄSSOR ANVISNINGAR – SDHF

DNR 261 2021-09-09 CLASSIC DYKTRÄFF – Lysekil på lördag

DNR 260 2021-09-12 UNDERCURRENT – Planning a dive trip You need Undercurrent

DNR 259 2021-09-08 VIX ELLER WP, Pär Svensson, Bert Westenberg

DNR 258.1 2021-09-07 SMTM VERKSANHETS- OCH SÄKERHETSRAPPORT

DNR 258 2021-09-07 FAHNEHJELMS HJÄLM – papper ifyllda för lån av Fahnehjälms hjälm

DNR 257 2021-09-07 FÖRFRÅGAN OM ÄLDRE DYKUTRUSTNING, Simon Riis – Birgitta Forsén

DNR 256 2021-09-06 ROV – Re_ Erbjudande on ROV

DNR 255.1 2021-09-06 NDE OFFSHORE, ROV

DNR 255 2021-09-06 ROV EV DONATION Hans Örnhagen

DNR 254.1 2021-09-05 ARBETSEX SJÖUGGLAN

DNR 254 2021-09-05 ROV TEXT, DYKTANKHUSET

DNR 253 2021-09-05 ROV MM, Birgitta Forsén

DNR 252 2021-09-04 SDHF DIARIUM FEBRUARI 2021 Bert Westenberg Pär Svensson

DNR 251 2021-09-04 HEMSIDAN-DIARIUM

DNR 250 2021-09-02 ROV EV DONATION Birgitta Forsén, Tomas Jangvik, Hans Örnhagen, Bert Westenberg, Staffan von Arbin

Augusti

DNR 248 2021-08-31 RAA UTÖKAT BIDRAG, utökat stöd till ideella kulturarvsverksamheter

DNR 247 2021-08-27 SDHF FILMER DIGITALISERING BW-KF

DNR 245 2021 08-26 FAHNEHEJMS HJÄLM SMTM-SDHF

DNR 244 2021-08-26 ARKEOLOGIDAGEN, RAA-Birgitta Forsén

DNR 243 2021-08-24 DYKLEDARE SDHF Hans Örnhagen-Tatiana Gorokhova

DNR 242 2021-08-24 DYKLEDARE, SDHF Hans Örnhagen-Alaa Bououdina

DNR 240 2021-08-23 HARPUNGEVAR DONATION Tomas Jangvik

DNR 239 2021-08-23 FAKTURA UTHYRNING DYKTANKHUSET, AnhÖrigforening Estonia

DNR 238 2021-08-22 SDHF FILMER DIGITALISERING Bert Westenberg-Kent Forsén

DNR 235 2021-08-20 SDHF FILMER DIGITALISERING Kent Forsén

DNR 231 2021-08-16 STÄDDAGAR MM

DNR 230-2021-08-12 WP HEMSIDAN Bert Westenberg

DNR 228 2021-08-10 SDHF REVIDERAD STYRELSELISTA

DNR 227 2021-08-10 DYKTANKHUSET ELANSLUTNINGAR, SMTM-SDHF

DNR 222 2021-08-08 SDHF STYRELSEMOTE STÄDDAGAR

DNR 221 2021-08-08 SDHF STÄDDAGAR, Rapport städdagarna

DNR 220 2021-08-08 HEMSIDAN UPPDATERING

DNR 218 2021-08-07 RAPPORTERING INFÖR STYRMÖTE NR 82 Bert Westenberg-Birgitta Forsén

DNR 216 2021-08-05 SPRINKLERSYSTEMET Birgitta Forséden-Odd Johansen

DNR 213 2021-08-03-SDHF STÄDDAGAR

DNR 212 2021-08-03 HEMSIDAN UPPDATERINGAR WEBMASTER

DNR 211 2021-08-03 HEMSIDAN UPPDATERING

DNR 209 2021-08-02 NYHETSBREV NR 2 2021

DNR 208 2021-08-02 HEMSIDAN UPPDATERING

Juli

DNR 206 2021-07-29 HEMSIDAN, Bert Westenberg-Hans Örnhagen

DNR 202 2021-07-27 HEMSIDAN Bert Westenberg-Birgitta Forsén-Hans Örnhagen

DNR 199 2021-07-17 ROLF ÅHRMAN DÖD, Birgitta Forsén

DNR 197 2021-07-15 HEMSIDAN Bert Westenberg

DNR 196 2021-07-15 HEMSIDAN, Bert-Westenberg-Birgitta Forsén

DNR 194 2021-07-13 SDHF PASSERTILLSTAND

DNR 190 2021-07-12 STÄDDAGAR MM Birgitta Forsén mfl

DNR 182 2021-07-06 BIDRAG RAA digitalisering av-film

DNR 179 2021-07-02 HEMSIDAN Internet och hemsidan Bert Westenberg-Birgitta Forsén

Juni

DNR 175-2021-06-30-FIRMATECKNARE-8-1057657-1

DNR 173 2021-06-29 MEDLEMSKAP Andrejus Verbanovas

DNR 168 2021-06-28 WEBMASTER HEMSIDA, Bert Westenberg-Toomas Tamme

DNR 167 2021 06 28 TACKBREV Birgitta Forsén-Fredrik Furst

DNR 164 2021-06-24 SDHF STÄDDAGAR, Förslag till städdagar Birgitta Forsén mfl

DNR 160 2021-06-20 MEDLEMSBREV, Birgitta Forsén-Benoit Passard

DNR 159 2021-06-20 MEDLEMSBREV SDHF, juni 2021

DNR 158-2021-06 20 ARKEOLOGIDAGEN 2021

DNR 157 2021-06-20 SÄLJBLAD SDHF, Tomas Jangvik Bert Westenberg

DNR 152 2021-06-17 DYKUTRUSTNING TACKBREV, Birgitta Forsén 1

DNR 151 2021-06-17 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYSRAPPORT

DNR 148 2021-06-16 TUNGDYKARHJÄLMAR NYTT MEDDELANDE FRÅN KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA

DNR 145 2021-06-14 TRÄDPROBLEM DTH, Birgitta Forsén-Helena Dahl

DNR 144 2021-06-13 WEBMASTER AVTAL MM

DNR 142 2021-06-11-06-16 SPRINKLERSYSTEMET-DTH Annelie Sandberg-Birgitta Forsén

DNR 140 2021-06-09 LARMSYSTEMET DTH-Birgitta Forsén

DNR 139 2021-06-08-06-16-06-21 FAHNEHJEMHJÄLMEN UTLÅN

DNR 135 2021-06-02 SPRINKLERSYSTEMET inkoppling, Annelie Sandberg-Birgitta Forsén

DNR 133 2021-06-02 BIDRAG FRÅN RAÄ DIGITALISERING AV-FILMMTRL, 2

Maj

DNR 132 2021-05-28 ÄLDRE TUNGDYKARHJÄLMAR FAHNEHJELM-HJÄLMEN

DNR 131 2021-05-28-30 SDHF VIKTIG INFO

DNR 128 2021-05-26 ÅRSMOTE SDHF INFO, Birgitta Forsén

DNR 126 2021-05-23 SDHF OCH ÄLDRE TUNGDYKARHJÄLMAR

DNR 125 2021-05-23 AVTAL WEBMASTER, Birgitta Forsén Förslag till avtal

DNR 124 2021-05-21 BEHÖRIGHET NORDEA Birgitta Forsén-Åke Johansson

DNR 120 2021-05-20 HYRA DTH Henrik Wallin, Birgitta Forsén, Hans Örnhagen

DNR 119 2021-05-20 TACKBREV Birgitta Forsén-Lars Berntzen

DNR 118 2021-05-19 STYRELSEUPPDRAG, Aleksi Q-Birgitta Forsén

DNR 115 2021-05-26 ALLMÄN INFO, Birgitta Forsén

DNR 114 2021-05-26 ÅRSMOTE SDHF INFO ZOOM, Birgitta Forsén

DNR 113 2021-05-23 CARLSSONDRAKT MM EV INKÖP, Birgitta Forsén,Hans Örnhagen Hans Bohlin

DNR 111 2021-05-24 STYRMÖTE NR 79 OCH MED KOMMENTARER Bert Westenberg-Birgitta Forsén-Hans Örnhagen

DNR 110 2021-05-25 HDS WORLD CONGRESS, Birgitta Forsén-Manel Melchor Carpio-1

DNR 108 2021-05-24 SDHF UPPDATERING, Birgitta Forsén

DNR 106 2021-05-21 SDHF, BEHÖRIGHET, DEKLARATION POSTHANTERING, Birgitta Forsén- Åke Johansson

DNR 105 2021-05-23 WEBMASTER, AVTAL FÖRSLAG Birgitta Forsén

DNR 182 2021-07-06 BIDRAG RAÄ digitalisering av film

DNR 100 2021-05-19 STYRELSEUPPDRAG Birgitta Forsén-Aleksi Quispe

DNR 95 2021-05-06 ÅRSMOTE, KALLELSE Birgitta Forsén

DNR 93.2 2021-05-16 WEBMASTER, HEMSIDAN synpunkter Bert Westenberg-Hans Örnhagen

April

DNR 93 2021-04-30 WEBMASTER SDHF, Bert Westenberg – Toomas Tamme

DNR 88 2021-04-21 MEDLEMSSKAP SDHF, Birgitta Forsén-Peter Kempi-Mats Hagberg.

DNR 87.3 2021-05-19 DONATION Birgitta Forsén-Lars Berntzen

DNR 84 2021-04-15 ALLMÄN INFO SDHF, Ny chef för SMTM, Birgitta Forsén, Staffan von Arbin, Hans Bohlin

DNR 83 2021-04-14 EMIL CARLSSONS GRAV, Birgitta Forsén-Reidun Stenbeck

DNR 76.5 2021-04-30 CARLSSONDRÄKTEN, Bert Westenberg, Hans Örnhagen, Hans Bohlin, Lars Gustafsson

DNR 76.1 2021-04-16 CARLSSONDRÄKTEN., Carlssondräkten, Bert Westenberg-Lennart Högberg

DNR 76 2021-04-09 CARLSSONDRÄKTEN Bert Westenberg

Mars

DNR 74 2021-03-28 SDHF, ALLMÄN INFO, WEBMASTER, Birgitta Forsén-Pär Svensson

DNR 72.3 2021-03-28 ALLMÄN INFO KDI ADRESSANDRING Birgitta Forsén

DNR 70 2021-03-26 SDHF, ALLMAN INFO, Sprinklersystemet, Birgitta Forsén

DNR 65.1.1 2021-03-22 DYKARKNIV

DNR 65.1 2021-03-22 DYKARKNIV Bert Westenberg

DNR 65 2021-03-16 DYKARKNIV Stefan Larsson Birgitta Forsén

DNR 64.1 2021-03-22 AVTAL SMTM-SDHF

DNR 64 2021-03-22 AVTAL SMTM-SDHF, Birgitta Forsén.pdf

DNR 61.1 2021-03-19 FORSALJNING Birgitta Forsén

Februari

DNR 59 2021-02-05 SDHF WEBMASTER Birgitta Forsén, Hans- Örnhagen

DNR 55 2021-01-21 SDHF HEMSIDAN, Birgitta Forsén

DNR 52.1 2021-03-01 SDHF MEDLEMSBREV NR1, Medlemsbrev februari 2021 Birgitta Forsén

DNR 52 2021-03-01 SDHF, MEDLEMSBREV, Birgitta Forsén

DNR 51 2021-03-04-SDHF WEBHOTELL Vix mm Bert Westenberg-Toomas Tamme

DNR 46 2021-02-27 SDHF WEBMASTER, Birgitta Forsén

DNR 44 2021-02-26 SDHF ALLMÄN INFO sprinklersystem mm Birgitta Forsén

DNR 43 2021-02-24 SDHF SPONSORBIDRAG, Kent Forsén, Hans Örnhagen

DNR 42 2021-02-23 SDHF-SMTM, Dyktankhuset och bargningsjubileet Birgitta Forsén, Siri Beer-Boman mfl

DNR 41 2021-02-21 SDHF GUIDEINFORMATION, Tomas Jangik

DNR 39 2021-02-17 SDHF SAMARBETSAVTAL SDHF SMTM, Birgitta Forsén, Hans Örnhagen

DNR 32.1 2021-02-02 SIGNALLINAN, register Signallinan 2014-2020

DNR 032 2021-02-02 SIGNALLINAN registret Birgitta Forsén

Januari

DNR 026.1 ANSÖKAN RAA, ansökan RAA

DNR 026 2021-01-26 ANSÖKAN RAA, ansökan om bidrag för kulturarvsarbete, Kent Forsén-Lars Gustafsson

DNR 025.1 2021-01-24 ÅRSMöTESHANDLINGAR, budgetförslag 2021

DNR 025 2021-01-24 ÅRSMÖTESHANDLINGAR, budgetförslag, Birgitta Forsén

DNR 023.1 2021-01-24 ALLMÄN INFO SDHF, styrelse, revisorer och valberedning 2020

DNR 023 2021-01-24 ALLMÄN INFO SDHF, årsmöte, Birgitta Forsén

DNR 022.1 2021-01-24 ALLMÄN INFO SDHF, budgetförslag 2021

DNR 022 2021-01-24 ALLMÄN INFO SDHF nytt om budgetförslaget Birgitta Forsén

DNR 018 2021-01-21 HEMSIDAN Birgitta Forsén

DNR 016.2 2021-01-21 MARKNADSFÖRING, förfrågan från Henning Eklund, Birgitta Forsén

DNR 016.1 2021-01-20 MARKNADSFÖRING förfrågan från Henning Eklund-Birgitta Forsén

DNR 015.1 2021-01-20 DIGITALISERING FILMER, Tomas Jangvik

DNR 014.1 2021-01-18-20 MARKNADSFÖRING, Foldern dubbelsidig DYKTANKHUSET 1

DNR 014 2021-01-18-20 MARKNADSFÖRING SDHF häfte, Bert Westenberg-Toomas Tamme

DNR 013 2021-01-16–18 ROV ALLMÄNT, Magnus Waldau, Bert Westenberg, Sanna Allesson-Nyberg, Ingrid Ulfstedt

DNR 009.6 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR lån.

DNR 009.5 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR faktura

DNR 009.4 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR gåvobrev

DNR 009.3 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR gallringsbeslut

DNR 009.2 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR donation foto

DNR 009.1 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR brev

DNR 009 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR, förslag till div mallar Birgitta Forsén

DNR 008 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF Senaste medlemslistan, januari 2021, Birgitta Forsén

DNR 005 2021-01-08-10 MEDLEMSÄRENDE Björn Axel Johansson-Birgitta Forsén-Magnus Waldau

DNR 004 2021-01-08 ALLMÄN INFO SDHF, Birgitta Forsén