1.1.9 Brev utgående 2021


DNR 032 2021-02-02 SIGNALLINAN registret Birgitta Forsén

DNR 026.1 ANSÖKAN RAA, ansökan RAA

DNR 026 2021-01-26 ANSÖKAN RAA, ansökan om bidrag för kulturarvsarbete, Kent Forsén-Lars Gustafsson

DNR 025.1 2021-01-24 ÅRSMöTESHANDLINGAR, budgetförslag 2021.

DNR 025 2021-01-24 ÅRSMÖTESHANDLINGAR, budgetförslag, Birgitta Forsén

DNR 023.1 2021-01-24 ALLMÄN INFO SDHF, styrelse, revisorer och valberedning 2020

DNR 023 2021-01-24 ALLMÄN INFO SDHF, årsmöte, Birgitta Forsén

DNR 022.1 2021-01-24 ALLMÄN INFO SDHF, budgetförslag 2021

DNR 022 2021-01-24 ALLMÄN INFO SDHF nytt om budgetförslaget Birgitta Forsén

DNR 018 2021-01-21 HEMSIDAN Birgitta Forsén

DNR 016.2 2021-01-21 MARKNADSFÖRING, förfrågan från Henning Eklund, Birgitta Forsén

DNR 016.1 2021-01-20 MARKNADSFÖRING förfrågan från Henning Eklund-Birgitta Forsén

DNR 015.1 2021-01-20 DIGITALISERING FILMER, Tomas Jangvik

DNR 014.1 2021-01-18-20 MARKNADSFÖRING, Foldern dubbelsidig DYKTANKHUSET 1

DNR 014 2021-01-18-20 MARKNADSFÖRING SDHF häfte, Bert Westenberg-Toomas Tamme

DNR 013 2021-01-16–18 ROV ALLMÄNT, Magnus Waldau, Bert Westenberg, Sanna Allesson-Nyberg, Ingrid Ulfstedt

DNR 009.6 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR lån.

DNR 009.5 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR faktura

DNR 009.4 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR gåvobrev

DNR 009.3 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR gallringsbeslut

DNR 009.2 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR donation foto

DNR 009.1 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR brev

DNR 009 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF MALLAR, förslag till div mallar Birgitta Forsén

DNR 008 2021-01-11 ALLMÄN INFO SDHF Senaste medlemslistan, januari 2021, Birgitta Forsén

DNR 005 2021-01-08-10 MEDLEMSÄRENDE Björn Axel Johansson-Birgitta Forsén-Magnus Waldau

DNR 004 2021-01-08 ALLMÄN INFO SDHF, Birgitta Forsén