Välkommen till SDHF:s styrelsesida


Här finns inget just nu. Vad som skall ligga här är ju något som ni måste bestämma. Jag kan dock säga att den här första sidan bör innehålla någon slags meny som leder till de olika delar ni vill ha på ”styrelsesidan”.

Tyvärr är ju WP begränsat vad det gäller möjligheter till menyer så jag får antagligen lägga dem som länkar som jag gjorde med ”Tidigare event”, ”Övrigt”.

Man bör komma ihåg att det här med inloggningssidor har sina begränsnigar vad det gäller säkerhet. Just nu är åtkomsten till den här sidan satt till att man själv skriver in sin mailadress och sitt lösenord, men det innebär att till exempel Olle karlsson i Piteå kan skriva in sin e-mail och ett lösenord och få tillgång till sidan utan att vara medlem i syrelsen. Den delen är lätt att ordna. Jag kommer senare att ändra det till att en person, till exepel ordföranden, delar ut årliga lösenord. Den andra delen kan vara lite besvärligare att komma runt beroende på hur lösenordsskyddet är uppbyggt och i det här fallet vet jag inte ännu.

Låt mig försöka förklara. Alla sidor måste ha ett namn för att datorn skall kunna hitta dem. I SDHF:s fall heter alla sidor sdhf.se/något. Du behöver alltså inte, för att till exempel komma till sidan ”Om SDHF” först gå till ssdf.se och sedan klicka på om oss. Du kan komma direkt till den önskade sidan genom att i det här fallet skriva in sdhf.se/om.

I enklare lösningar gäller det även för inloggningssidor. Har programmeraren tänkt till lite ”pekas” i stället alla inloggningssidor till själva inloggningssidan. Jag vet som sagt ännu inte hur man gjort i det här fallet.

https://www.sdhf.se/primary-gallery/